Kurs podstawowy strażaków ratowników OSP – zakończony

Fot. KM PSP w Ostrołęce/Facebook

W dniu 5 grudnia 2021 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce odbył się egzamin stanowiący zwieńczenie kursu podstawowego strażaków ratowników OSP. W ramach kursu omówiono min.:

1. Zasady organizacji ochotniczych straży pożarnych

2. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

3. Drabiny pożarnicze

4. Węże armatura wodna, sprzęt do podawania piany,

5. Proces spalania, a pożar,

6. Zadania strażaków w zastępie

7. Podstawy organizacji akcji gaśniczej,

8. Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych

9.  Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze,

10. Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia,

11. Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń

12. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie

13. Rozwój pożaru,

14. Taktyka gaszenia pożarów,

15. Sprzęt ochrony dróg oddechowych

16. Ratowniczy sprzęt mechaniczny

17. Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP  w czasie działań chemiczno-ekologicznych

18. Elementy pierwszej pomocy

19 Służba wewnętrzna, musztra

Każdy z kursantów ukończył pozytywnie test w komorze w komorze dymowej.

Wszystkie zajęcia składały się z części teoretycznej, a następnie praktycznej, które poprzedzone były szkoleniem z zakresu BHP. Do egzaminu składającego się z dwóch części: teoretycznej w formie pisemnego testu z wiedzy oraz z części praktycznej przystąpiło 37 z jednostek OSP: Stepna Stara,  Troszyn, Brodowe Łąki, Myszyniec, Baranowo, Olszewo-Borki, Ostrołęka, Kamianka, Rzekuń, Dzbenin, Borawe, Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Lelis, Gleba, Nowa Wieś.  Ukończenie kursu podstawowego strażaków ratowników OSP jest jednym z najważniejszych warunków pozwalających na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W kursie podstawowym z naszej jednostki  wzięło udział 2-óch strażaków zdając egzamin przed Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym.

   „Życzymy wszystkim tyle samo powrotów, co wyjazdów…………”