Akcja prewencyjna PZU Pomoc To Moc „Zdrowa i bezpieczna Rodzina” – Informacja

 

Pomoc To Moc

INFORMACJA

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrołęce, informuję że w ramach edycji 2021 programu prewencyjnego Pomoc to Moc otrzymała dofinansowanie z PZU.

Przewodnim celem prewencyjnym jest hasło „Zdrowa i bezpieczna rodzina”

Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu cyklu 30 szkoleń [każde po 1,5 godz.] z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie jest zaadresowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Ostrołęka.

Harmonogram realizacji zadania prewencyjnego: 11/2021 – 10/2022

W każdym szkoleniu będzie uczestniczyło minimum 20 osób, co pozwoli na przeszkolenie 600 osób. Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów praktycznych.

Program szkolenia będzie obejmował postępowanie w zatrzymaniu krążenia u osób dorosłych i dzieci z wykorzystaniem defibrylatora AED. Szkolenie będzie realizowała firma zewnętrzna wraz ze strażakami OSP w ramach wolontariatu.

Pamiętajmy!!!

Każdego roku nagłe zatrzymanie krążenia (z różnych przyczyn) występuje u około 400 000 Europejczyków, z czego 350 000 przypadków ma miejsce poza szpitalem. Europejska Rada Resuscytacji twierdzi, że gdyby więcej ludzi umiało udzielać pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia, nawet 100 000 osób rocznie w Europie mogłoby żyć.

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia jest kluczowa w procesie ratowania życia, gdzie przy użyciu automatycznego defibrylatora zewnętrznego można zwiększyć szansę na przeżycie człowieka nawet do 75 procent. Uciski klatki piersiowej, sztuczną wentylację i użycie defibrylatora trzeba ćwiczyć i regularnie odświeżać te umiejętności. Naukę powinno rozpoczynać się jak najwcześniej i powtarzać na każdym etapie życia, dlatego wiek szkolny jest dobrym momentem na pozyskiwanie wiedzy i umiejętności na ten temat.

Miasto Ostrołęka ma świadomość problemu i w kilku szkołach na terenie miasta zamontowano już defibrylatory. Szkolenie uczniów będzie dobrym uzupełnieniem tego kierunku.