Get Adobe Flash player

Archiwum : the ‘Wydarzenia’ Category

Czuwanie Wielkanocne 2019

21.04.2019

Wzorem lat ubiegłych w okresie Triudum Paschalnego, strażacy z naszej jednostki uczestniczyli w adoracji Grobu Pańskiego. Podtrzymując wspaniałą tradycję zapoczątkowaną przez „naszych dziadów” wystawiliśmy warty honorowe w Kościołach pw. Św. Franciszka z Asyżu, pw. Nawiedzenia NMP oraz Sanktuarium pw. Św. Antoniego w Ostrołęce. Uczestniczyliśmy również we Mszy Rezurekcyjnej. Nasza Orkiestra Dęta OSP uświetniła swoim występem Mszę Rezurekcyjną w Kościele pw. Zbawiciela Świata. Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy spotkali się w strażnicy OSP na tradycyjnym „jajeczku wielkanocnym”.

Kurs podstawowy strażaków ratowników OSP – zakończony

dav

OSP Ostrołęka_kurs z ratownictwa technicznego

W dniu 14 kwietnia 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce odbył się egzamin stanowiący zwieńczenie miesięcznego kursu podstawowego strażaków ratowników OSP. W ramach kursu omówiono min.:

1. Zasady organizacji ochotniczych straży pożarnych

2. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

3. Drabiny pożarnicze

4. Węże armatura wodna, sprzęt do podawania piany,

5. Proces spalania, a pożar,

6. Zadania strażaków w zastępie

7. Podstawy organizacji akcji gaśniczej,

8. Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych

9.  Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze,

10. Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia,

11. Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń

12. łączność bezprzewodowa i alarmowanie

13. Rozwój pożaru,

14. Taktyka gaszenia pożarów,

15. Sprzęt ochrony dróg oddechowych

16. Ratowniczy sprzęt mechaniczny

17. Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP  w czasie działań chemiczno-ekologicznych

18. Elementy pierwszej pomocy

19 Służba wewnętrzna, musztra

Wszystkie zajęcia składały się z części teoretycznej, a następnie praktycznej, które poprzedzone były szkoleniem z zakresu BHP. Do egzaminu składającego się z dwóch części: teoretycznej w formie pisemnego testu z wiedzy oraz z części praktycznej przystąpiło  kilkunastu strażaków z jednostek OSP gmin. Łyse, Czerwin  i Ostrołęki. Ukończenie kursu podstawowego strażaków ratowników OSP jest jednym z najważniejszych warunków pozwalających na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W kursie podstawowym z naszej jednostki  wziął udział 1 strażak zdając egzamin przed Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym.

XI Odmulanie rzeki Omulew

2019.04.06

OSP Ostrołęka

W sobotę 06 kwietnia 2019r. w miejscowości Kruki odbył się tzw. „XI Wiosenny Spływ” rzeką Omulwią. Licząca ok. 3,5 km trasa rozpoczęła się na moście w miejscowości Kruki, a zakończyła się przy ujściu rzeki Omulew do rzeki Narew. W imprezie wzięło udział około 50 osób, w tym nurkowie z Ostrołęki, Łomży, Olszyna, Szczytna i Mławy. Podczas wiosennego spływu tradycyjnie jak co roku uprzątnięto rzekę Omulew, z pozostawionych śmieci w nurcie rzeki w tym. min. butelek, puszek, foli, itp., w sumie zebrano kilka worków nieczystości. Nie zabrakło również udziału naszej jednostki OSP w Ostrołęce, w tym wydarzeniu w ramach zabezpieczenia i patrolowania rzeki.

Strażacy na akcji charytatywnej „Tydzień dla Bogusi Wilkowskiej”

30.03.2019

W sobotę 30 marca 2019r. przed budynkiem OSP na placu przy ul. Głowackiego odbył się koncert charytatywny pt. „Tydzień dla Bogusi” Impreza cieszyła się zainteresowaniem wśród ostrołęczan i miała charakter charytatywny. Podczas akcji prowadzono zbiórkę funduszy na leczenie Bogusi, która to zmaga się z chorobą – ostrą białaczką limfoblastyczną. W trakcie koncertu odbyły się rożnego rodzaju licytacje, z których całkowity dochód został przekazany na leczenie Bogusi Wilkowskiej. Do tej akcji charytatywnej przyłączyli się również strażacy z naszej OSP, którzy to zaprezentowali sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu naszej jednostki. Dodatkowo można było wziąć udział w akcji strażackiej gaszenia „palących się domków Flinstonów”. W akcji wzięła również udziała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce, która to odegrała kilka utworów muzycznych.

Koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Ostrołęka

Zabezpieczenie wodne na rzece Narew

24.03.2019r.

W dniu 24.03.2019r. o godz. 13.00 w ramach zakończenia sezonu na morsowanie, strażacy z naszej jednostki OSP – sekcji ratownictwa wodno-nurkowego, zabezpieczali na plaży miejskiej, osoby biorące udział w ostatniej kąpieli zimowej w tym sezonie. W zabezpieczeniu uczestniczył 1 zastęp OSP Ostrołęka.

Recertyfikacja kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

logo osp

W dniu 13 marca 2019r. na terenie Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce przeprowadzono egzamin w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków PSP i OSP. Egzamin składał się z 2 części teoretycznej i praktycznej. Część I – teoretyczna polegała na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, którego zaliczenie dopuszczało do części II – praktycznej. W części praktycznej sprawdzono umiejętności wykorzystania w praktyce 21 procedur ratowniczych obowiązujących w Państwowej Straży Pożarnej z zakresu ratownictwa medycznego w KSRG w tym min.: resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego, dziecka i niemowlaka oraz czynności związane ze sposobami udzielania pomocy przedmedycznej podczas zdarzeń drogowych z poszkodowanymi w pojeździe oraz ewakuacji osób poszkodowanych przy pomocy noszy typu deska. Umiejętności po kursie podstawowym sprawdzane są co trzy lata poprzez tzw.”recertyfikacji”. Do egzaminu z zakresu ratownictwa medycznego z naszej jednostki przystąpiło 8 strażaków, łącznie około 50 strażaków z jednostki PSP w Ostrołęce, oraz z jednostek OSP z terenu pow. ostrołęckiego zdając egzamin przed Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym uzyskując tytuł „ratownika”.

XLII Turniej wiedzy pożarniczej – eliminacje miejskie OTWP

TWP_2019

W dniu dzisiejszym tj. 22 lutego 2019r. zostały przeprowadzone eliminacje XLII edycji Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół z terenu miasta Ostrołęki.

W eliminacjach udział wzięło 31 osób w trzech grupach wiekowych:

Grupa I – szkoły podstawowe klasy 1-6 – nie zgłoszono kandydatów

Grupa II – klasy 7-8 szkół pods. i gimnazja – 22 uczniów reprezentujących – 7 szkół

Grupa III – szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne – 9 uczniów reprezentujących – 4 szkoły

W wyniku eliminacji pisemnych niżej wymienieni uczniowie zwyciężyli w swoich kategoriach wiekowych.

Grupa I:  Szkoły podstawowe klasy 1-6 – nie zgłoszono kandydatów.

Grupa II: Gimnazja klasa 3 i szkoły podstawowe klasa 7-8

I miejsce     Zuzanna Grzyb – 29 pkt. – Zespół Szkół STO Ostrołęka

II miejsce    Bartosz Piasta – 28 pkt. – Zespół Szkół STO Ostrołęka

III miejsce   Kacper Korczakowski – 24 pkt. – Szkoła Podst. nr 2

Grupa III:  Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne:

I miejsce      Natalia Krajewska – 34 pkt. – I LO

II miejsce     Aleksandra Książak – 37 pkt.  – I LO [dogrywka]

III miejsce   Piotr Tobojka – 35 pkt. – ZSZ Nr 2 [dogrywka]

Uczniowie, którzy zajęli najlepsze miejsca zostali zakwalifikowani do udziału w eliminacjach powiatowych OTWP, które odbędą się w dniu 13 marca 2019r.  o godz. 10.00 w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Celnej 11 w Ostrołęce. Fundatorami nagród dla zwycięzców turnieju był Prezydent Miasta Ostrołęka, Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrołęce.

Podczas prowadzenia eliminacji dla uczestników OTWP i ich opiekunów – strażacy z OSP Ostrołęka zorganizowali pokaz specjalistycznego sprzętu ratowniczego i ratownictwa wodnego. Eliminacje przeprowadzono w siedzibie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przez komisję w składzie:

– Edward Jastrzębski – Prezes ZOM ZOSP RP

– Zbigniew Mierzejewski – Wiceprezes ZOM ZOSP RP

– Wojciech Merks – Kierownik referatu Zarządzania Kryzysowego UM Ostrołęka

– Andrzej Orłowski – Prezes OSP Ostrołęka

Wręczenia nagród i dyplomów dokonał Wiceprezydent miasta Ostrołęka Pan Maciej Kleczkowski i członkowie komisji.

Walne zebranie sprawozdawcze_OSP 2018

ZW_OSP_2019_05

W dniu 16 lutego 2019r. w sali konferencyjnej OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Andrzej Orłowski, witając wszystkich zaproszonych gości, Druhny i Druhów OSP. Po wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i  wniosków, wysłuchano sprawozdania z działalności za 2018r., sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Dh Edwarda Jastrzębskiego jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy 2018r. Następnie przyjęto plan działalności OSP oraz plan finansowy i podjęto uchwały na 2019r.

Apel Prezesa ZG ZOSP RP o włączenie syren

ZG ZOSP RP_APEL

Strażacy na 27 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ostrołęce

puszki-wosp-jpeg_10_01_2019_09_48

W dniu 13 stycznia 2019r. nasza jednostka wzięła udział w 27 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki było pozyskanie środków na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. W ramach tegorocznego finału strażacy OSP Ostrołęka wzięli udział w kilku zaplanowanych atrakcjach przygotowanych przez ostrołęcki sztab WOŚP w tym min.:

O godz. 10.00 – na terenie parku wodnego „Aquarium” odbyły się warsztaty z nurkowania pn. „pierwszy oddech pod wodą”.  Każdy z uczestników biorących udział w warsztatach, pod czujnym okiem instruktora w pełni profesjonalnym sprzęcie do nurkowania mógł,  spróbować swoich sił w nurkowaniu. Za udział w zajęciach, uczestniczy wrzucali do puszki WOŚP dowolną kwotę pieniędzy, gdzie na koniec każdy z nich otrzymał dyplom pamiątkowy oraz podwodne zdjęcie. W warsztatach wzięło udział ok. 50 osób. Zajęcia prowadzili instruktorzy – nurkowie ostrołęckiej OSP: Naczelnik OSP dh. Wojciech Filochowski, dh. Ireneusz Lewśkiewicz, dh. Roman Bołądz oraz nurkowie Grzegorz Ziemek i Marcin Lautsch

WOŚP: Pierwszy oddech pod wodą:

WOŚP: Nauka nurkowania w parku wodny „Aquarium”:

 

O godz. 13.00 – na parkingu przy ul. Prądzyńskiego, obok domu handlowego „Handlowiec” odbył się pokaz ratownictwa  drogowego i medycznego. W ramach pokazów strażacy z naszej jednostki wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego przeprowadzili symulację wypadku samochodowego. Prowadzona akcja ratunkowa polegała na udzielenie pomocy medycznej potrąconemu pieszemu oraz wydostaniu rannego kierowcy z rozbitego auta. Podczas inscenizacji strażacy pokazali, jak przy użyciu specjalnych narzędzi hydrauliczny można się dostać do osoby poszkodowanej i uwięzionej wewnątrz pojazdu, w celu wydobycia rannego kierowcy oraz udzieleniu mu niezbędnej pomocy medycznej. Osoby poszkodowane w wypadku zostały przewiezione karetką pogotowia do szpitala. Widzowie mogli w pełni zobaczyć z bliska jak przebiega standardowa akcja ratunkowa.

WOŚP: Pokaz ratownictwa drogowego i medycznego:

 

O godz. 13.30 – na pasażu tuż obok domu handlowego „Zorza” odbył się pokaz kąpieli morsów w sztucznym basenie przygotowanym przez strażaków OSP. Każdy z uczestników mógł z morsami zanurzyć się w zimnej wodzie. W ten sposób ostrołęckie morsy, wsparły kwestę WOŚP na rzecz potrzebujących dzieci.

WOŚP: Kąpiel morsów podczas 27 finału WOŚP:

 

O godz. 20.00 – na parkingu przy ul. Prądzyńskiego, obok domu handlowego „Handlowiec”, straży z naszej jednostki zabezpieczali światełko do nieba – podczas 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

kurier Irlandia