Czuwanie przy Grobie Pańskim

czuwanie2014-m

Strażacy z Naszej OSP brali udział w adoracji Grobu Pańskiego, a także uczestniczyli w Mszy Rezurekcyjnej i procesji w Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego, oraz kościołach pw. Św. Franciszka z Asyżu i pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (farnym). Po Mszy wszyscy uczestnicy spotkali się w strażnicy OSP na tradycyjnym jajku wielkanocnym.

Wielkanoc

koszyczek

Radosnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych wiarą, która rodzi nadzieję i budzi do życia wszystko wokół nas.
Wiosennej pogody w sercu, radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób
życzy
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce

Życzenia od Zarządu Głównego ZOSP RP

Wszystkim Druhom i Druhnom, Waszym Rodzinom, przyjaciołom i sympatykom strażackiej społeczności życzę zdrowia, szczęścia rodzinnego wzmocnionego spotkaniem przy wielkanocnym stole.
Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak

VI Odmulanie Omulwi

IMG_15085 kwietnia szósty raz nasi płetwonurkowie wyruszyli na Odmulanie Omulwi. Licząca ok. 4 km trasa rozpoczęła się na moście w miejscowości Kruki, a zakończyła na posesji państwa Wojciechowskich, gdzie Omulew uchodzi do Narwi. W tym roku udział wzięło ponad 40 płetwonurków (poprzedni rekord wynosił 28, a wcześniej 22 osoby).

Przy okazji spływu uprzątnięto rzekę. Wyłowiono znalezione łącznie trzy worki butelek i puszek.

Tradycyjnie organizatorami spływu byli: Ostrołęcki Klub Płetwonurków „Arapaima”, „Ostrołęcka Omulew” oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrołęce. W pełnej treści wiadomości znajduje się galeria zdjęć.

Czytaj dalej

Śp. Roman Pruszko (1953-2014)

sp-roman-pruszko-czb

* * *

W dniu 30 marca br.
na wieczną służbę do św. Floriana
odszedł

Ś.P. Druh Roman Pruszko

członek Orkiestry Dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ostrołęce.

Cześć Jego pamięci.

* * *

Walne Zebranie Sprawozdawcze

honorowi

W dniu 15 marca 2014 r. na sali konferencyjnej OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Andrzej Orłowski, witając wszystkich zaproszonych gości, Druhny i Druhów OSP. Po wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i  wniosków, wysłuchano sprawozdania z działalności za 2013 rok,  sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Następnie przyjęto plan działalności oraz plan finansowy i podjęto uchwały na 2014 rok, m.in. zatwierdzono uchwałę nadającą Godność Członka Honorowego następującym druhom: Adam Hyjek, Janusz Głowacki, Edward Jastrzębski,
Zbigniew Górski, Roman Pruszko.

Tradycyjnie zebranie poprzedził krótki koncert, w wykonaniu naszej niezawodnej Orkiestry pod batutą Druha Zenona Brożyny.

Czytaj dalej

Turniej Wiedzy Pożarniczej

DSC07271

Dnia 7 marca 2014 roku w Referacie Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Ostrołęce odbyły się eliminacje miejskie XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach udział wzięło udział 36 uczestników, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Turniej został zorganizowany przez Zarząd Miejski ZOSP RP i Referat Zarządzania Kryzysowego UM. Połączony był z pokazem sprzętu pożarniczego i specjalistycznego, będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce.

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, jury eliminacji miejskich w składzie: Edward Jastrzębski – przewodniczący, Wojciech Merks – sekretarz, Zbigniew Mierzejewski i Andrzej Orłowski – członkowie; po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowało do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji miejskich z dnia 07.03.2014 r.: Czytaj dalej

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Druhny i Druhowie Ochotniczej Straży
w Ostrołęce                   .

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OSTROŁĘCE

  Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu 15.03.2014r. o godz. 16:30 w świetlicy OSP.

W przypadku nieobecności w pierwszym terminie 50% członków, Walne Zebranie Sprawozdawcze w drugim terminie odbędzie się tego samego dnia, o godzinie 17:00 niezależnie od frekwencji.

Porządek Walnego Zebrania

1. Otwarcie zebrania ? wprowadzenie Sztandaru OSP.
2. Powitanie uczestników zebrania.
3. Wybór przewodniczącego zebrania, protokólanta oraz komisji uchwał i wniosków.
4. Przyjęcie porządku zebrania.
5. Sprawozdanie z działalności.
6. Sprawozdanie finansowe.
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2014.
9. Dyskusja.
10. Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
12. Podjęcie uchwał .
13. Wyprowadzenie Sztandaru OSP.
14. Zakończenie zebrania.
Proszę o niezawodne przybycie.

UWAGA:
- Członek czynny OSP to ten, który przestrzega postanowień statutu OSP, w tym opłaca składki członkowskie.

W imieniu Zarządu

Prezes OSP Andrzej Orłowski

* Załącznik: zaproszenie w wersji do wydruku.

Ćwiczenia z saniami lodowymi

sanie2014

W dniu 14 lutego br. sekcja ratownictwa wodnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce ćwiczyła na akwenie wodnym ratowanie tonących za pomocą sań lodowych oraz drabiny pożarniczej. Poniżej dwa filmiki i zdjęcia z tych ćwiczeń.Choinka dla dzieci Strażaków

choinka14

W dniu 25 stycznia Zarząd OSP jak co roku zorganizował zabawę choinkową dla dzieci  strażaków. Bawiło się na niej ok. 50 maluchów, którym przygrywała  Orkiestra OSP. Po blisko dwugodzinnej zabawie dzieci otrzymały paczki od Świętego Mikołaja.

Niedługo na stronie pojawi się obszerna galeria z wydarzenia.