Get Adobe Flash player

Nieznana substancja w Grabowie

substancjaW dniu dzisiejszym 1 marca 2015r. o godz. 18.20 zadysponowano zastęp OSP Ostrołęka do nieznanej substancji chemicznej znajdującej się w pozostawionych zbiornikach w kompleksie leśnym w miejscowości Grabowo. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono dwa pojemniki z niewiadomego pochodzenia cieczą. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie przekazano, zbiorniki odpowiednim służbom w celu ich neutralizacji. W działaniach uczestniczyły 2 zastępy: OSP Ostrołęka GLM8/8, JRG PSP Ostrołęka GBA 2,5/16

 

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

poczetW dniu 1 marca 2015r. obchodzono w naszym mieście Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości w Ostrołęce rozpoczęły się Mszą Św. w  Sanktuarium Św. Antoniego, po której przemaszerowano na skwer im. Lecha Kaczyńskiego przy ul. Kopernika, przed którym odbyły się.: apel pamięci, złożenie kwiatów oraz przemówienia i część artystyczna. Obecna była reprezentacja naszej Ochotniczej Straży Pożarnej ze sztandarem. Poczet sztandarowy tworzyli druhowie [Dh. Szymaniewski Adam, Dh. Domurad Marek i Dh. Michał Wójcik ]

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2014r.

IMG_0149W dniu 28 lutego 2015 r. na sali konferencyjnej OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Andrzej Orłowski, witając wszystkich zaproszonych gości, Druhny i Druhów OSP. Po wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i  wniosków, wysłuchano sprawozdania z działalności za 2014 rok,  sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Następnie przyjęto plan działalności oraz plan finansowy i podjęto uchwały na 2015 rok, m.in. zatwierdzono uchwałę nadającą Godność Członka Honorowego następującym druhom: Górski Mirosław, Brożyna Zenon.
Tradycyjnie zebranie poprzedził krótki koncert, w wykonaniu naszej niezawodnej Orkiestry pod batutą Druha Zenona Brożyny.

 

Zaproszenie

 

zaproszenie

XXXVIII Turniej wiedzy pożarniczej – eliminacje

DSC08035

W dniu dzisiejszym – 27 lutego 2015r. zostały przeprowadzone eliminacje XXXVIII edycji Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół z terenu miasta Ostrołęki.

W eliminacjach udział wzięli:

Grupa I – szkoły podstawowe – 12 uczniów reprezentujących:

1. Społeczną Szkołę Podstawową  STO – opiekun grupy Sławomir Kowalski.

2. Szkołę Podstawową Nr 2 – opiekun grupy Sławomir Kowalski.

3. Zespół Szkół Nr 4 – opiekun grupy Ewa Sulej

4. Szkołę Podstawową Nr 1 – opiekun grupy Szcześniak Jadwiga.

 Grupa II – gimnazja – 9 uczniów reprezentujących:

1. Gimnazjum Nr 1 – opiekun grupy Krzysztof Bałamut.

2. Zespół Szkół Nr 4 – opiekun grupy Ewa Sulej.

3. Gimnazjum STO – opiekun grupy – Sławomir Kowalski.

 Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne – 15 uczniów reprezentujących:

1. I Liceum Ogólnokształcące – opiekun grupy Marek Baczewski.

2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – opiekun grupy Marek Dembiński.

3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – opiekun grupy Sebastian Wolf.

4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – opiekun grupy Barbara Zaborowska.

5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – opiekun grupy Barbara Zaborowska.

6. II Liceum Ogólnokształcące – opiekun grupy Mariola Rachubka.

W wyniku eliminacji pisemnych niżej wymienieni uczniowie zwyciężyli w swoich kategoriach wiekowych.

Szkoły Podstawowe:

I miejsce     Wiktor Dawid ze szkoły Podstawowej Nr 2

II miejsce    Wiktoria Lipka ze szkoły Podstawowej Nr 2

III miejsce   Agnieszka Kuskowska z Zespołu Szkół Nr 4

 Gimnazja:

I miejsce     Karolina Żebrowska z Gimnazjum Nr 1

II miejsce    Mateusz Opęchowski z Zespołu Szkół Nr 4

III miejsce   Kinga Ogrodnik z Gimnazjum Nr 1

Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce      Elżbieta Tupacz z I Liceum Ogólnokształcącego.

II miejsce     Katarzyna Kalenik z II Liceum Ogólnokształcącego.

III miejsce    Klaudia Jadczak I Liceum Ogólnokształcącego.

Uczniowie, którzy zajęli najlepsze miejsca zostali zakwalifikowani do udziału w eliminacjach powiatowych OTWP, które odbędą się w dniu 19 marca 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Celnej 11 w Ostrołęce.

Fundatorami nagród dla zwycięzców turnieju był Prezydent Miasta Ostrołęki, Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrołęce i Biuro Terenowe ZOSP RP w Ostrołęce. Podczas prowadzenia eliminacji dla uczestników OTWP i ich opiekunów – druhowie z OSP Ostrołęka zorganizowali pokaz specjalistycznego sprzętu ratowniczego i ratownictwa wodnego.Eliminacje przeprowadzono w siedzibie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przez komisję w składzie:

- Edward Jastrzębski – prezes ZOM ZOSP RP

- Zbigniew Mierzejewski – wiceprezes ZOM ZOSP RP

- Wojciech Merks – kierownik referatu Zarządzania Kryzysowego UM Ostrołęka

- Andrzej Orłowski – prezes OSP Ostrołęka

 

Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu OSP

IMG_0104

W dniu 21 lutego 2015r. przeprowadzono wewnętrzne szkolenie zgodnie z obowiązującym „Systemem szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Celem szkolenia było sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności do wykonywania zadań operatora sprzętu, obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi stanowiącymi wyposażenie jednostek OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego.

 

 

 

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

 

Zaproszenie4

Orkiestra Dęta OSP koncertuję w ostrołęckich Parafiach

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tradycyjnie Orkiestra OSP Ostrołęka wystąpiła na Mszy Świętej w Wigilię Bożego Narodzenia w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce. Nasza orkiestra pod batutą Kapelmistrza Zenona Brożyny, parafialny chór i schola co roku uświetniają Pasterkę w tym Kościele. Coroczną tradycją stają się już występy Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce z koncertami kolęd oraz pieśni religijnych w ostrołęckich parafiach.

06.01.2015r. – koncert kolęd Zbawiciela Świata w Ostrołęce

11.01.2015r. – koncert kolęd Sanktuarium pw. Św Antoniego w Ostrołęce

18.01.2015r. – koncert kolęd Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce

W dniu 25.01.2015r. odbędzie się kolejny koncert kolęd z udziałem naszej Orkiestry Dętej OSP w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu, na który to już dziś serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

 

Kolejny dzień poszukiwań zaginionej osoby

CAM00032

W dniu 13 stycznia 2015r. o godz. 9.00  zastępy OSP i PSP z Ostrołęki, prowadziły działania, których celem było przeszukanie określonego obszaru leśnego między miejscowością Nowa Wieś Wschodnia, a ul. Krańcową w Ostrołęce. Miejsce poszukiwań zostało określone przez „Jasnowidza”, w którym to,  może znajdować się osoba poszukiwana. Po  przeszukaniu wskazanego rejonu, nie udało się odnaleźć osoby zaginionej. W działaniach uczestniczyły 2 zastępy OSP Ostrołęka SLRR, GLM8/8 i 2 zastępy PSP Ostrołęka SLRR, GBA 2,5/16, a także funkcjonariusze policji.

 

 

 

Przekaż 1% podatku na rzecz OSP

DRUHNY I DRUHOWIE!

ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%

NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MAMY CZAS DO 2 MAJA 2015 R.

PAMIĘTAJMY O NASZEJ OSP PRZY SKŁADANIU PIT-u

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Zarządu OSP Ostrołęka osoby, które przekażą 1% swojego podatku na ostrołęcką jednostkę OSP są zwolnione z 50% wysokości składki członkowskiej za bieżący rok.

Jak wypełnić końcówkę PIT-a, by przekazać naszej OSP 1%  zobaczyć można na ilustracji poniżej, wykonanej na podst. informacji z ZG OSP RP.

pity

 

kurier Irlandia