Get Adobe Flash player

Życzenia z okazji Dnia Strażaka Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka

Zyczenia_Prezesa2017strazak-1

Zyczenia_Prezesa2017strazak-2

Życzenia z okazji Dnia Strażaka Prezesa OSP Ostrołęka Andrzej Orłowski

DZIEŃ STRAŻAKA 2017

Miejskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja

3-maja-2017

W dniu 3 maja 2017r. obchodzono w naszym mieście obchody 226 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wyjątkowo tym roku obchody święta narodowego rozpoczęły się  Mszą Św. w kościele pw. Nawiedzenia NMP w intencji Ojczyzny, po której przemaszerowano pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie zostały złożone kwiaty. Obecna była reprezentacja naszej Ochotniczej Straży Pożarnej ze sztandarem.

Strażacy wzięli udział w akcji „Posesja”

IMG_0359

W dniu 28 kwietnia 2017r. zakończyła się akcja „Posesja” na terenie miasta Ostrołęki, której to celem było sprawdzenie stosowania się mieszkańców do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Jak co roku, w ramach akcji „Posesja” kontrolowane były min.: posesje prywatne, spółdzielnie, zakłady pracy, place, ulice przez funkcjonariuszy: Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, pracowników Powiatowej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej oraz innych jednostek w zakresie swoich uprawnień. W akcji wzięli udział również strażacy z naszej jednostki, dokonując również kontroli pod kątem stosowania się do przepisów ppoż oraz środków ochrony przeciwpożarowej.

Ćwiczenia z wykorzystaniem pomp pożarniczych

szp_08

W dniu 22 kwietnia 2017r. zgodnie z rocznym planem doskonalenia zawodowego, strażacy z naszej jednostki uczestniczyli w wewnętrznych zajęciach szkoleniowych z wykorzystaniem pomp pożarniczych. Celem szkolenia było sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu obsługi i konserwacji pomp pożarniczych. W ramach szkolenia omówiono podstawowe parametry pomp, budowę i zasadę obsługi pomp pożarniczych. Po części teoretycznej odbyły się ćwiczenia praktyczne. W ramach prowadzonych ćwiczeń, został sprawdzony sprzęt będący na wyposażeniu naszej jednostki oraz zrealizowano przyjęte założenia w tym min.:
– zasysanie wody ze zbiornika przy użyciu linii ssawnej,
– zasysanie wody przy użyciu motopompy pływającej,
– wypompowywanie wody przy użyciu pompy szlamowej.

Czuwanie Wielkanocne 2017

wielkanoc 2017_02

Wzorem lat ubiegłych w okresie Triudum Paschalnego, strażacy z naszej jednostki uczestniczyli w adoracji Grobu Pańskiego. Podtrzymując wspaniałą tradycję zapoczątkowaną przez „naszych dziadów” wystawiliśmy warty honorowe w Kościołach pw. Św. Franciszka z Asyżu, pw. Nawiedzenia NMP oraz Sanktuarium pw. Św. Antoniego w Ostrołęce. Uczestniczyliśmy również we Mszy Rezurekcyjnej. Nasza Orkiestra Dęta OSP uświetniła swoim występem Mszę Rezurekcyjną w Kościele pw. Zbawiciela Świata. Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy spotkali się w strażnicy OSP na tradycyjnym „jajeczku wielkanocnym”.

Życzenia Wielkanocne Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka

Życzenia Wielkanocne Prezesa OW WM ZOSP RP Antoni Jan Tarczyński

zyczenia2017wielkanoc

Życzenia Wielkanocne Prezesa OSP Ostrołęka Andrzej Orłowski

zyczenia 2017_1-1

Miejskie obchody – 77 rocznica zbrodni Katyńskiej

77_rocznica zbrodni katyńskiej

W dniu 10 kwietnia 2017r. obchodzono w naszym mieście 77 rocznicę zbrodni katyńskiej i 7 rocznicę katastrofy smoleńskiej. Pierwsze uroczystości w Ostrołęce rozpoczęły się już 8 kwietnia Mszą Św. w kaplicy przy ul. Krańcowej, po której przemaszerowano pod pomnik „Katyń-Smoleńsk-Siewiernyj”, przed którym odbyły się.: apel pamięci, złożenie kwiatów oraz przemówienia i część artystyczna. W  dniu 10 kwietnia 2017r.  odbyła się druga cześć uroczystości, gdzie na skwerze im. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, przy tablicy upamiętniającej wizytę ś.p. prezydenta w Ostrołęce, zostały  złożone wiązanki kwiatów, po czym odbyła się modlitwa za ofiary katastrofy smoleńskiej. Obecna była reprezentacja naszej Ochotniczej Straży Pożarnej ze sztandarem.

kurier Irlandia