Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w budynku Urzędu Miasta ul. Kościuszki w Ostrołęce

W czwartek, 9 sierpnia 2021r. o godz. 13.00 w budynku Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędu Miasta w Ostrołęka przy ul. Kościuszki 45 zostały przeprowadzone ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze z elementami ratownictwa medycznego, na podstawie przyjętego wcześniej scenariusza min.: pożar pomieszczenia na II piętrze budynku NFZ, w którym poszkodowane zostały dwie osoby. Strażacy i administracja budynku miały za zadanie przeprowadzić akcję ewakuacyjną i udzielić pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym. Zadaniem naszej jednostki było znalezienie i wyprowadzenie osoby poszkodowanej (nieprzytomną) z budynku UM oraz udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, jak również sprawdzenie pomieszczeń w budynku UM, zbudowania zasilania z hydrantu na ul. Kościuszki do samochodu pożarniczego jednostki OSP Troszyn oraz wspomaganie działań gaśniczych zastępów JRG Ostrołęka oraz OSP Troszyn. W ćwiczeniach wzięło udział 4 zastępy w tym min.: 2 zastępy JRG PSP Ostrołęka, 1 zastęp OSP Troszyn,  1 zastęp OSP Ostrołęka, Policja, Straż Miejska, ZRM.