Ćwiczenia przeciwpowodziowe „Narew 2021”

W dniu 07.09.2021r. na terenie miasta odbyły się ćwiczenia przeciwpowodziowe pod kryptonimem „Narew 2021” których celem było sprawdzenie współdziałania rożnych jednostek organizacyjnych, służb państwowych, samorządowych, spółek miejskich itp  w warunkach zagrożenia powodziowego miasta Ostrołęka. Same działania rozpoczęły się zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego na alei Wojska Polskiego, a następnie wycieku paliwa do rzeki Czeczotka aż do rzeki Narew, poprzez umacnianie wału przeciwpowodziowego workami z piaskiem a po samą ewakuację mieszkańców miasta Ostrołęka.

Opis zdarzeń:
Na obszarze północno-wschodniej i wschodniej części kraju oraz za wschodnią granicą RP od początku sierpnia trwają ciągłe opady. Wielkość opadów waha się w granicach od 10 ? 30 l/m2 w ciągu doby. Powoduje to znaczny przyrost wody w rzekach zlewni środkowej Wisły. Zbiornik wodny (zalew) ?Siemianówka? jest przepełniony, co wymusza stałe upuszczanie nadmiaru wód opadowych do rzeki Narew, aby nie dopuścić do przerwania zapory. Na całej długości rzeki oraz jej dopływach notuje się przekroczenia stanów ostrzegawczych z tendencją wzrostową. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z opadami wydał ostrzeżenia hydrologiczne dla dorzecza górnej i środkowej Wisły oraz całych dorzeczy Bugu i Narwi. Fala powodziowa o wysokości ok. 120 cm minęła w dniu dzisiejszym miasto Nowogród i w ciągu 2 dób dotrze do Ostrołęki.

Sytuacja na terenie miasta Ostrołęki:

1.    W godzinach porannych na ul. Traugutta w okolicy przeprawy drogowej przez rzekę Czeczotka doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i samochodu ciężarowego. W wyniku kolizji z samochodu ciężarowego oderwany został zbiornik paliwa, a większość paliwa ok. 150 litrów wylała się na jezdnię i wraz wodami opadowymi przedostaje się do kanalizacji deszczowej i kolektorem do rzeki Czeczotka. Ww. kolektor nie posiada separatora substancji oleistych. Plama filmu olejowego o godzinie 9.00 zauważona została na wysokości ujścia rzeki Czeczotka do rzeki Narew i przemieszcza się w dół rzeki, zajmując 50 % szerokości koryta rzeki.

2.    Stan wody na wodowskazie w Ostrołęce w dniu 6 września 2021 r. o godz. 6.00 wynosi 370 cm (przyrost w ciągu ostatniej doby – 15 cm) i ma tendencję wzrostową od 10 – 15 cm w ciągu doby. Lustro wody dochodzi do podstawy wałów przeciwpowodziowych na całej ich długości. Pomimo zamknięcia klapy samo zamykającej na wylocie kolektora kanalizacji deszczowej na wysokości ul. Szwedzkiej, woda wydostaje się wysokim strumieniem w zatoce przystankowej dworca autobusowego od strony ul. Piłsudskiego. Zdarzenie zauważono około godziny 10.30. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ww. kolektor został uszkodzony podczas prowadzonych przy użyciu sprzętu ciężkiego prac rozbiórkowych przeprawy tymczasowej przez rzekę Narew. Korpus wału w tym rejonie niebezpiecznie nasiąka i zapada się. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wał na skutek uszkodzenia przepustu zostanie przerwany. Zachodzi potrzeba ewakuacji ludności z osiedla Stare Miasto, z rejonu ulic Farnej, Szpitalnej, Szwedzkiej, Poprzecznej i Świętokrzyskiej do wysokości ul. Kościuszki. Miejsce ewakuacji – Hala im. Arkadiusza Gołasia.

W ćwiczeniach wzięły udział: Państwowa Straż Pożarna w Ostrołęce [4 zastępy wraz z łodzią motorowodną], Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrołęce [3 zastępy wraz z łodzią motorowodną], Policja, Straż Miejska, Żołnierze WOT [5MBOT], uczniowie klas mundurowych ZSZ nr 2 w Ostrołęce, pracownicy spółek miejskich, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ostrołęce w tym Członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.