Przekazanie specjalistycznego sprzętu pneumatycznego

W dniu 15.11.2021r. na terenie bazy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce mieszczącej się w budynku Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zostały oficjalnie przekazane 2 zestawy specjalistycznego sprzętu pneumatycznego na stan naszej jednostki OSP. W skład 2-óch zestawów weszły.:

1). poduszki pneumatyczne – zestaw 8 bar standard: poduszka V5, poduszka V3, reduktor butlowy 200/300 bar, sterownik podwójny Air CU, wąż napełniający, butla kompozytowa 6,8l

2). poduszki pneumatyczne – zestaw 1/6 bar, poduszka 1/6 bar – 2szt., reduktor butlowy 200/300 bar, sterownik podwójny Air CU, wąż napełniający, butla kompozytowa 6,8l, zestaw naprawczy, torba transportowa.

Nowy sprzęt został przekazany OSP w Ostrołęce przez: Anna Gocłowaska – wiceprezydenta Miasta Ostrołęka, Mirosław Augustyniak – radny sejmiku Województwa Mazowieckiego, Mariusz Popielarz – Dyrektor ostrołęckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Pozyskany sprzęt pneumatyczny w pełni wpłynie na zwiększenie potencjału ratowniczego naszej jednostki OSP w Ostrołęce, jak również na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Ostrołęka i powiatu Ostrołęckiego. Serdecznie dziękujemy Panu Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Panu Łukasz Kulik Prezydent Miasta Ostrołęka  za pomoc oraz wsparcie finansowe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce?

                      Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce