XVI Ogólnopolski Konkurs Kronik

Kroniki strażackie
Kroniki strażackie

W dniach 18-20 września w Dowspudzie-Augustowie odbyło się spotkanie laureatów XVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik oraz XVI Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”. 20 września odbyła się sesja historyczna, na której podsumowano oba konkursy i wręczono dyplomy. Oczywiście kronika OSP Ostrołęka wzięła w obu konkursach udział.