Get Adobe Flash player

Zabezpieczenie wodne na rzece Narew

24.03.2019r.

W dniu 24.03.2019r. o godz. 13.00 w ramach zakończenia sezonu na morsowanie, strażacy z naszej jednostki OSP – sekcji ratownictwa wodno-nurkowego, zabezpieczali na plaży miejskiej, osoby biorące udział w ostatniej kąpieli zimowej w tym sezonie. W zabezpieczeniu uczestniczył 1 zastęp OSP Ostrołęka.

Kolejny dzień poszukiwań zaginionego mężczyzny na rzece Narew

19.03.2019_05

W dniu dzisiejszym tj 19 marca 2019r. po godz. 8.00 zostały wznowione poszukiwania ok. 53-letniego mężczyzny na rzece Narew przy użyciu łodzi motorowodnych. Przy pomocy specjalistycznych echosond będących na wyposażeniu łodzi motorowodnych, nadal wykonywano czynności przeszukiwania dna rzeki na określonych odcinkach, w celu odnalezienia mężczyzny. W trakcie prowadzonej akcji poszukiwawczej, dokonano również dokładnego przeczesania pobliskich kompleksów leśnych, oraz samej linii brzegowej po obu stronach rzeki Narew. W godzinach popołudniowych w miejscowości Korczaki gm. Rzekuń zostało odnalezione ciało poszukiwanego mężczyzny. Na miejscu wykonywane są czynności z udziałem prokuratora w celu identyfikacji i wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. W działaniach uczestniczyły: 2 zastępy OSP Ostrołęka wraz z  łodzią, 3 zastępy JRG PSP Ostrołęka wraz z łodzią, Policja wraz z łodzią, Państwowa Straż Rybacka wraz z łodzią  i Grupa Ratownicza „Nadzieja”.

Poszukiwania zaginionego 53 – letniego mężczyzny przy rzece Narew

18.03.2019_01

fot. eOstrołęka

W dniu 18 marca 2019r. o godz. 16.19 zostały zadysponowane 2 zastępy OSP Ostrołęka wraz z łodzią do poszukiwania zaginionego mężczyzny na rzece Narew w okolicach portu przy moście im. A. Madalińskiego w Ostrołęce [Nowy Most]. Po raz ostatni mężczyzna był widziany w rejonie rzeki Narew, gdzie zostały odnalezione rzeczy osobiste mężczyzny i tam zostały skierowane służby ratownicze. Przy użyciu łodzi motorowodnych i sond dokonano sprawdzenia brzegów rzeki Narew oraz dna rzeki od mostu im. A. Madalińskiego, aż do mostu kolejowego na rzece Narew. Akcja poszukiwawcza tego samego dnia trwała, aż do późnych godzin wieczornych, mężczyzna nadal nie został odnaleziony przez służby. W działaniach uczestniczyły: 2 zastępy OSP Ostrołęka wraz z  łodzią, 2 zastępy JRG PSP Ostrołęka wraz z łodzią, policjanci ze wszystkich wydziałów KM Policji, Państwowa Straż Rybacka i Grupa Ratownicza „Nadzieja”. W dniu jutrzejszym tj. 19 marca 2019r. działania poszukiwawcze mają być wznowione.

Recertyfikacja kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

logo osp

W dniu 13 marca 2019r. na terenie Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce przeprowadzono egzamin w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków PSP i OSP. Egzamin składał się z 2 części teoretycznej i praktycznej. Część I – teoretyczna polegała na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, którego zaliczenie dopuszczało do części II – praktycznej. W części praktycznej sprawdzono umiejętności wykorzystania w praktyce 21 procedur ratowniczych obowiązujących w Państwowej Straży Pożarnej z zakresu ratownictwa medycznego w KSRG w tym min.: resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego, dziecka i niemowlaka oraz czynności związane ze sposobami udzielania pomocy przedmedycznej podczas zdarzeń drogowych z poszkodowanymi w pojeździe oraz ewakuacji osób poszkodowanych przy pomocy noszy typu deska. Umiejętności po kursie podstawowym sprawdzane są co trzy lata poprzez tzw.”recertyfikacji”. Do egzaminu z zakresu ratownictwa medycznego z naszej jednostki przystąpiło 8 strażaków, łącznie około 50 strażaków z jednostki PSP w Ostrołęce, oraz z jednostek OSP z terenu pow. ostrołęckiego zdając egzamin przed Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym uzyskując tytuł „ratownika”.

XLII Turniej wiedzy pożarniczej – eliminacje miejskie OTWP

TWP_2019

W dniu dzisiejszym tj. 22 lutego 2019r. zostały przeprowadzone eliminacje XLII edycji Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół z terenu miasta Ostrołęki.

W eliminacjach udział wzięło 31 osób w trzech grupach wiekowych:

Grupa I – szkoły podstawowe klasy 1-6 – nie zgłoszono kandydatów

Grupa II – klasy 7-8 szkół pods. i gimnazja – 22 uczniów reprezentujących – 7 szkół

Grupa III – szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne – 9 uczniów reprezentujących – 4 szkoły

W wyniku eliminacji pisemnych niżej wymienieni uczniowie zwyciężyli w swoich kategoriach wiekowych.

Grupa I:  Szkoły podstawowe klasy 1-6 – nie zgłoszono kandydatów.

Grupa II: Gimnazja klasa 3 i szkoły podstawowe klasa 7-8

I miejsce     Zuzanna Grzyb – 29 pkt. – Zespół Szkół STO Ostrołęka

II miejsce    Bartosz Piasta – 28 pkt. – Zespół Szkół STO Ostrołęka

III miejsce   Kacper Korczakowski – 24 pkt. – Szkoła Podst. nr 2

Grupa III:  Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne:

I miejsce      Natalia Krajewska – 34 pkt. – I LO

II miejsce     Aleksandra Książak – 37 pkt.  – I LO [dogrywka]

III miejsce   Piotr Tobojka – 35 pkt. – ZSZ Nr 2 [dogrywka]

Uczniowie, którzy zajęli najlepsze miejsca zostali zakwalifikowani do udziału w eliminacjach powiatowych OTWP, które odbędą się w dniu 13 marca 2019r.  o godz. 10.00 w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Celnej 11 w Ostrołęce. Fundatorami nagród dla zwycięzców turnieju był Prezydent Miasta Ostrołęka, Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrołęce.

Podczas prowadzenia eliminacji dla uczestników OTWP i ich opiekunów – strażacy z OSP Ostrołęka zorganizowali pokaz specjalistycznego sprzętu ratowniczego i ratownictwa wodnego. Eliminacje przeprowadzono w siedzibie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przez komisję w składzie:

– Edward Jastrzębski – Prezes ZOM ZOSP RP

– Zbigniew Mierzejewski – Wiceprezes ZOM ZOSP RP

– Wojciech Merks – Kierownik referatu Zarządzania Kryzysowego UM Ostrołęka

– Andrzej Orłowski – Prezes OSP Ostrołęka

Wręczenia nagród i dyplomów dokonał Wiceprezydent miasta Ostrołęka Pan Maciej Kleczkowski i członkowie komisji.

Walne zebranie sprawozdawcze_OSP 2018

ZW_OSP_2019_05

W dniu 16 lutego 2019r. w sali konferencyjnej OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Andrzej Orłowski, witając wszystkich zaproszonych gości, Druhny i Druhów OSP. Po wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i  wniosków, wysłuchano sprawozdania z działalności za 2018r., sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Dh Edwarda Jastrzębskiego jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy 2018r. Następnie przyjęto plan działalności OSP oraz plan finansowy i podjęto uchwały na 2019r.

Neutralizacja plamy oleju na rondzie im. Zofii Niedziałkowskiej

logo osp

W dniu dzisiejszym tj. 5 lutego 2019r. około godz. 9.47 zadysponowano zastęp OSP Ostrołęka do neutralizacji plamy oleju na rondzie im. Zofii  Niedziałkowskiej. Po dotarciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że na jednym z pasów ruchu na długości ok. 10 metrów ciągnie się rozjeżdżona plama oleju. Działania zastępu polegały na zabezpieczaniu miejsca zdarzenia i neutralizacji plamy oleju przy użyciu sorbentu. W działaniach brał udział: 1 zastęp OSP Ostrołęka.

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

WALNE ZEBRANIE 2019

Zwisający konar nad chodnikiem ul. Korczaka

Korczaka_03

W dniu 31.01.2019r. po godz. 10.00 zadysponowano 1 zastęp OSP Ostrołęka do zdarzenia na ul. Korczaka. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano zwisający konar drzewa nad chodnikiem na wysokości ok 12m. Po przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono, że drzewo jest całe uschnięte, a w dolnej jego części znajduje się duże pęknięcie, co starzało realne zagrożenie przewrócenia się na ulicę oraz znajdującą się w pobliżu stację transformatorową, koniecznie okazało się jego ścięcie. Z uwagi na występujące zagrożenie do akcji zadysponowano drabinę mechaniczną SD-37 z JRG PSP Ostrołęka. Działania PSP i OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie sukcesywnym odcinaniu kawałków drzewa  przy pomocy piły spalinowej, aż do samej jego podstawy i ułożeniu ich w bezpiecznym miejscu. W działaniach brały udział: 1 zastęp JRG PSP Ostrołęka i 1 zastęp OSP Ostrołęka.

Usuwanie gniazd wron i kawek przy alejkach w Parku Miejskim ul. Parkowa

PARK_05

Ze względu na liczne skargi w okresie wiosenno-letnim przez mieszkańców miasta Ostrołęka w związku licznymi zanieczyszczeniami alejek, ławek, placów zabaw itp. powodowanymi przez ptaki, na wniosek Urzędu Miasta w dniach 29 -30 stycznia 2019r. strażacy z naszej jednostki OSP, wspólnie ze strażakami PSP w Ostrołęce, przy użyciu drabiny mechanicznej SD-37 przeprowadzili akcję usuwania  gniazd wron i kawek z gałęzi drzew znajdujących się bezpośrednio nad głównymi alejkami w Parku miejskim przy ul. Parkowej. W działaniach brały udział: 1 zastęp JRG PSP Ostrołęka i 1 zastęp OSP Ostrołęka.

kurier Irlandia