Get Adobe Flash player

130 lat naszej OSP, 112 lat Orkiestry! (+ foto)

W dniu 2 czerwca 2012 roku odbyły się w naszej OSP uroczystości. I to  nie byle jakie, a mianowicie Jubileusz 130-lecia naszej OSP oraz 112-lecia Orkiestry Dętej działającej przy OSP. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w sanktuarium św. Antoniego, koncelebrowaną przez ks. kan. Zdzisława Grzegorczyka i ks. kan. Witolda Kamińskiego. Tam zgromadzeni modlili się w intencji strażaków, którzy na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców, często w swych działaniach narażając własne życie i zdrowie. Kazanie wygłosił ks. kapelan mazowieckich strażaków Jerzy Sieńkowski. Po nabożeństwie mundurowi wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerowali pod  strażnicę OSP przy ul. Kopernika. Swoja obecnością zaszczycili nas Posłowie i senatorowie, Delegacje Urzędu Marszałkowskiego, Delegacje Urzędu Wojewódzkiego, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta  Ostrołęki, Przewodniczący Rady Miasta, Przewodniczący Rady Powiatu, Wiceprezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, Dyrektror Biura Terenowego ZOSP RP w Ostrołęce, Przedstawiciel Komendanta PSP Województwa Mazowieckiego, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP, prezesi Zarządów Gminnych ZOSP RP, Komendanci Gminni ZOSP RP, Poczty sztandarowe OSP Poczet sztandarowy Miasta Ostrołęki i Poczet sztandarowy ostrołęckiej Policji,  Komendanci Policji i Straży Miejskiej, Z-ca Komendanta WKU, Proboszczowie Ostrołęckich Parafii, Delegacje zakładów pracy. Po powitaniu przybyłych gości Prezes dh Andrzej Orłowski przedstawił, rys historyczny naszej jednostki a  następnie spiker dh Sławomir Bobowski i Dowódca uroczystości Naczelnik OSP Dh Jarosław Kamiński poprowadzili dalszy ciąg uroczystości. Zasłużeni strażacy zostali odznaczeni medalami (lista poniżej).

Postanowieniem  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Srebrnym Krzyżem Zasługi” odznaczony został druh Andrzej Orłowski s. Wiesława. Odznaczenie zostało wręczone na III  Wojewódzkim Zjeździe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w dniu 28 kwietnia 2012 roku.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony: „Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP–druh Zygmunt Siekierski.

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zostali odznaczeni: Złotym  Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa„:
Druhowie:
1. Radosław Mąka
2. Marek Mrozek
3. Arkadiusz Krysztopowicz
4. Konrad Ruszczy
5. Krzysztof Jatczak
6. Mieczysław Truszkowski
7. Andrzej Nasiadka
8. Michał Żerański

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  zostali odznaczeni: Srebrnym  Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa„:
Druhowie:
1. Wojciech Dobkowski
2. Marek Domurad
3. Magdalena Eliasz-Laskowska
4. Daniel Grzeszczyk
5. Jolanta Jatczak
6. Janusz Laskowski
7. Paweł Markiewicz
8. Marta Łępicka
9. Anna Szarwacka
10. Tomasz Ścibek
11. Artur Nowak
12. Kamil Nowak

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  zostali odznaczeni: Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:
Druhowie:

1. Kazimierz Bloch
2. Arkadiusz Graczyk
3. Kinga Mrozek
4. Malwina Olkowska
5. Olga Olkowska
6. Justyna Orłowska
7. Paweł Staniszewski
8. Bogdan Szczubełek
9. Szymon Szczubełek
10. Przemysław Baranowski
11. Dąbrowski Sławomir
12. Małgorzata Żerańska
13. Katarzyna Wiśniewska
14. Jarosław Zadrożny
15. Aleksandra Mrozek
16. Anna Zięba

Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zostali odznaczeni: Odznaką „Strażak  Wzorowy ” :
Druhowie:

1.Laskowska Aleksandra
2.Lipka Wioleta
3.Mrozek  Emilia
4.Mrozek Tomasz
5.Opęchowska Anna

Po wręczeniu odznaczeń oficjalnie zostały przekazane kluczyki do zakupionego samochodu marki Man (Jest to samochód ratownictwa wodnego w pełni wyposażony i zaadoptowany do przewozu sprzętu nurkowego przez strażaków sekcji bojowej). Przekazania wręczając prezesowi OSP Andrzejowi Orłowskiemu dokumenty wraz z kluczykami dokonali Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Łaptaszyński, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marian Krupiński oraz Prezydent Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski.
Po odmówieniu krótkiej modlitwy samochód został poświęcony przez kapelana mazowieckich strażaków ks. Jerzego Sieńkowskiego.

Następnie po uhonorowaniu zaproszonych gości pamiątkowymi statuetkami i upominkami nastąpiło zakończenie uroczystości i wspólny strażacki obiad.

GALERIA 130 ZDJĘĆ NA 130-LECIE ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.

Komentarze zablokowane.

kurier Irlandia