Get Adobe Flash player

Walne zebranie sprawozdawcze_OSP 2019

08.02.2020_07

W dniu 8 lutego 2020r. w sali konferencyjnej OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Andrzej Orłowski, witając wszystkich zaproszonych gości, Druhny i Druhów OSP. Po wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków, wysłuchano sprawozdania z działalności za 2019r., sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Dh Edwarda Jastrzębskiego jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy 2019r. Następnie przyjęto plan działalności OSP oraz plan finansowy i podjęto uchwały na 2020r.

Komentarze zablokowane.

kurier Irlandia