Get Adobe Flash player

Walne zebranie sprawozdawcze_OSP 2017

WZSP_04

W dniu 16 grudnia 2017r. na sali konferencyjnej OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Andrzej Orłowski, witając wszystkich zaproszonych gości, Druhny i Druhów OSP. Po wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i  wniosków, skrutacyjnej, statutowej wysłuchano sprawozdania z działalności za 2017 rok, sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Dh Edwarda Jastrzębskiego jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Następnie przyjęto plan działalności oraz plan finansowy i podjęto uchwały na 2018 rok. Po zebraniu sprawozdawczym odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne członków OSP. Rozpoczęło się ono krótką przemową Prezesa Zarządu naszej OSP Dh Andrzeja Orłowskiego, który złożył życzenia świąteczne dla wszystkich obecnych oraz nieobecnych i całej braci strażackiej. Później głos zabrał ks. kanonik Zdzisław Grzegorczyk, kustosz ostrołęckiego Sanktuarium Św. Antoniego, który przeczytał fragment z Pisma Świętego i także złożył świąteczne życzenia. Następnie zebrani wysłuchali krótkiego koncertu kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP pod batutą kapelmistrza Zenona Brożyny. Wreszcie wszyscy złożyli sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem i częstując się potrawami na wigilijnym stole.

Komentarze zablokowane.

kurier Irlandia