Get Adobe Flash player

Projekt Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce

znak_zosp

Szanowne/i

Druhny i Druhowie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce

W związku z nowelizacją Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 19 stycznia 2017 r. (poz.210), konieczne jest dostosowanie statutu naszej OSP pod kątem wymogów określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2017r. Przypominamy, że w dniu 16.12.2017r. podczas walnego zebrania sprawozdawczego wg. przyjętego porządku obrad „Walnego Zebrania Sprawozdawczego” – pkt. nr 9 „Zmiany w Statucie OSP w Ostrołęce” – będzie omawiany proponowany projekt statutu w odniesieniu do ustawy pod kątem przepisów formalno-prawnych .                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zarząd

Ochotniczej Straży Pożarnej

w Ostrołęce

 

Komentarze zablokowane.

kurier Irlandia