Śp. Tadeusz Grzyb (1938-2010)

śp. Tadeusz Grzyb
śp. Tadeusz Grzyb

W dniu 29 lipca br. odszedł nasz Druh Tadeusz Grzyb.

Urodził się na naszej pięknej kurpiowskiej ziemi 2 stycznia 1938 r. w Kordowie. Okupację i młode lata spędził w domu rodzinnym, pomagając rodzicom oraz sąsiadom w gospodarce. Swoją społeczną pasję związaną z pożarnictwem, rozpoczął w 1955 r. wstępując do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kordowie. W 1960 r. przenosi się do pracy do Ostrołęki, do ówczesnej Fabryki Celulozy i Papieru. Jednocześnie staję się członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Odbywa podstawowe przeszkolenie pożarnicze w tym mechanika motopomp, konserwacja sprzętu pożarniczego. Do 1974 r. pełni w niej funkcje operacyjne ? aktywnie działając w sekcji operacyjnej. Następnie zatrudnia się w Narodowym Banku Polskim, gdzie pracuje do zasłużonej emerytury.
W 1991 r. jest jednym z niewielu druhów, którzy aktywnie sprzeciwiają się komunalizacji budynku OSP w Ostrołęce. Razem z Zarządem OSP podejmuje walkę w ostrołęckich sądach, w celu odzyskania własności działki oraz budynku OSP. Działania te zakończyły się sukcesem.

Druh Tadeusz był jednym z najaktywniejszych strażaków naszej jednostki. Przez to był wybierany przez ogół członków na wiele różnych społecznych funkcji w Zarządzie, jak też w Komisji Rewizyjnej OSP.

Tadeusz był też jednym z najaktywniejszych druhów podczas organizacji obchodów jubileuszy OSP:
100-lecia w 1981 r.
120-lecia w 2001 r. oraz
125-lecia w 2006 r.

Na sercu zawsze pozostawały mu wszelkie sprawy ? Ostrołęckiej Straży, w tym działalność orkiestry dętej.
Jego niepisanym społecznym obowiązkiem było przygotowanie i udział OSP w uroczystościach kościelnych w swojej Parafii ? Fary, jak też Klasztoru i pozostałych parafiach, a także uczestnictwo w poczcie sztandarowym.
W 2001 r. bierze oczywiście czynny udział w pracach nowego Zarządu związanych z rozpoczęciem modernizacji, remontu, rozbudowy budynku OSP w Ostrołęce. Czynnie pomaga w wielu pracach związanych z tym remontem, wielokrotnie przebijając w tym zaangażowanie wielu młodszych druhów.
Za całokształt zasług w tej społecznej działalności był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, m.in.:

  • Brązowym Krzyżem Zasługi
  • Odznaką honorową im. Bolesława Chomicza
  • Złotym Znakiem Związku
  • Brązową odznaką Zasłużony dla Bankowości RP
  • Odznaką ? Zasłużony dla Miasta Ostrołęki
  • Złotym, srebrnym i brązowym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa

Odszedł na wieczną wartę do naszego patrona św. Floriana w dniu 29 lipca 2010 r.

Cześć jego pamięci!