Get Adobe Flash player

29 lutego 2020- Archiwum

XLIII Turniej wiedzy pożarniczej – eliminacje miejskie OTWP

28.02.2020_03

W dniu dzisiejszym tj. 28 lutego 2020r. zostały przeprowadzone eliminacje XLIII edycji Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” dla dzieci i młodzieży szkół z terenu miasta Ostrołęki.

W eliminacjach udział wzięło 19 osób w trzech grupach wiekowych:

Grupa I – szkoły podstawowe klasy 1-6 – 7 uczniów

Grupa II – klasy 7-8 szkół pods. i gimnazja – 3 uczniów

Grupa III – szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne – 9 uczniów

W wyniku eliminacji pisemnych niżej wymienieni uczniowie zwyciężyli w swoich kategoriach wiekowych.

Grupa I:  Szkoły podstawowe klasy 1-6

I miejsce    Tymoteusz Lipka-Chudnik – Szkoła Podstawowa nr 2

II miejsce    Krzysztof Draba – Szkoła Podstawowa nr 1

III miejsce   Jakub Stawicki – Szkoła Podstawowa nr 6

Grupa II: Gimnazja klasa 3 i szkoły podstawowe klasa 7-8

I miejsce     Bartosz Zacharek – Szkoła Podstawowa nr 2

II miejsce    Piotr Białobrzewski – Szkoła Podstawowa nr 2

III miejsce   Kacper Tatarkiewicz – Szkoła Podstawowa STO

Grupa III:  Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne:

I miejsce      Piotr Wieczorek – Zespół Szkół Zawodowych nr 1

II miejsce     Jakub Łuba – Zespół Szkół Zawodowych nr 1

III miejsce   Aleksandra Książek – I Liceum Ogólnokształcące

Uczniowie, którzy zajęli najlepsze miejsca zostali zakwalifikowani do udziału w eliminacjach powiatowych OTWP, które to odbędą się w dniu 19 marca 2020r.  o godz. 10.00 w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Celnej 11 w Ostrołęce.

Fundatorami nagród dla zwycięzców turnieju było  Miasto Ostrołęka, Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrołęce.

Podczas prowadzenia eliminacji dla uczestników OTWP i ich opiekunów – strażacy z OSP Ostrołęka zorganizowali pokaz specjalistycznego sprzętu ratowniczego i ratownictwa wodnego. Eliminacje przeprowadzono w siedzibie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przez komisję w składzie:

– Edward Jastrzębski – Prezes ZOM ZOSP RP

– Maciej Kleczkowski – Wiceprezydent miasta Ostrołęka

– Wojciech Merks – Kierownik referatu Zarządzania Kryzysowego UM Ostrołęka

Wręczenia nagród i dyplomów dokonał Wiceprezydent miasta Ostrołęka Pan Maciej Kleczkowski i członkowie komisji.

ALARM [6/2020] Plama oleju na ul. Blachnickiego

15.02.2020

W dniu 15 lutego 2020r. o godz. 08.30 nasza jednostka została zadysponowana do usuwania plamy oleju napędowego na ul. Blachnickiego. Po dojeździe na miejsce akcji stwierdzono plamę oleju napędowego na jezdni, która to ciągnęła się przez kilkaset metrów od III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej, aż do ronda 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie usunięciu plamy oleju przy użyciu sorbentu. W działaniach uczestniczył 1 zastęp OSP Ostrołęka.

ALARM [5/2020] Powalone i pochylone drzewa w Parku Miejskim ul. Korczaka

12.02.2020_01

W dniu 12 lutego o godz. 10.06 zadysponowano 1 zastęp OSP Ostrołęka  do zdarzenia na terenie Parku miejskiego w Ostrołęce przy ul. Korczaka.  Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, iż na części obszaru parku w kilku miejscach występują przewrócone drzewa oraz połamane konary drzew, co stanowiło realne zagrożenie dla osób postronnych. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pocięciu połamanych drzew i obcięciu zwisających konarów przy pomocy pił spalinowych do drewna oraz złożeniu kawałków w bezpiecznym miejscu. Na czas prowadzonej akcji, część obszaru parku, została wyłączona z użytkowania. Przyczyną połamanych drzew były silne wiatry jakie nawiedziły Ostrołękę w ostatnich dniach. W działaniach uczestniczył: 1 zastęp OSP Ostrołęka.

ALARM [4/2020] Niewybuch przy moście w Ostrołęce – DK61

fot. eOstroleka.pl

fot. eOstroleka.pl

W dniu 10 lutego 2020r w godzinach porannych podczas prowadzonych prac ziemnych na demontowanych drogach dojazdowych które to, prowadziły do tymczasowego mostu przez rzekę Narew, ujawniono przedmiot przypominający kształtem minę. Na miejsce została wezwana policja, która to zabezpieczyła nieznany przedmiot. Powiadomiony został również patrol saperki o znalezisku. Po przybyciu na miejsce patrolu saperskiego w dniu 11 lutego 2020r, stwierdzono że jest to najprawdopodobniej mina przeciwczołgowa o średnicy 30 cm z dwoma zapalnikami. W dniu 11 lutego 2020r. o godz. 9.02 został zadysponowany przez MSK KM PSP w Ostrołęce, jeden zastęp OSP Ostrołęka do  pomocy w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podczas próby podejmowania niewybuchu przez patrol saperski, w pobliżu drogi krajowej DK 61. Niewybuch został załadowany na samochód wojskowy i przy eskorcie policji, kolumna wojskowa  została odeskortowana po za granice naszego miasta w kierunku poligonu, na którym to zostanie zdetonowane znalezisko.  W działaniach uczestniczyły 1 zastęp JRG PSP Ostrołęka,  1 zastęp OSP Ostrołęka, Policja i Patrol Saperski

Walne zebranie sprawozdawcze_OSP 2019

08.02.2020_07

W dniu 8 lutego 2020r. w sali konferencyjnej OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Andrzej Orłowski, witając wszystkich zaproszonych gości, Druhny i Druhów OSP. Po wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków, wysłuchano sprawozdania z działalności za 2019r., sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Dh Edwarda Jastrzębskiego jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy 2019r. Następnie przyjęto plan działalności OSP oraz plan finansowy i podjęto uchwały na 2020r.

ALARM [3/2020] Kolizja dwóch samochodów osobowych na ul. Hallera – usuwanie plamy oleju i elementów z jezdni z rozbitych pojazdów

07.02.2020_03

fot. eOstroleka.pl

W dniu 7 lutego 2020r. o godz. 14.07 zadysponowano 1 zastęp OSP Ostrołęka do zdarzenia na ulicę Hallera. Po dojeździe na miejsce akcji stwierdzono plamę oleju powstałą w wyniku kolizji dwóch samochodów osobowych. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uprzątnięciu pozostałych elementów z jezdni rozbitych pojazdów oraz neutralizacji rozlanych płynów eksploatacyjnych przy użyciu sorbentu i neutralizatora. W działaniach brał udział: 1 zastęp OSP Ostrołęka.

ALARM [2/2020] Zwisające uschnięte konary drzewa nad jezdnią ul. Przytulna

05.02.2020_01

W dniu 5 lutego 2020r. o godz. 08.19 zadysponowano 1 zastęp OSP Ostrołęka do zdarzenia na ul. Przytulnej. Po przybyciu na miejsce zastano zwisające uschnięte konary drzewa nad jezdnią. Z uwagi na występujące zagrożenie do akcji zadysponowano drabinę mechaniczną SD-37 z JRG PSP Ostrołęka. Działania PSP i OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie odcięciu uschniętych konarów drzewa przy pomocy piły spalinowej i ułożeniu ich w bezpiecznym miejscu. W działaniach brały udział: 1 zastęp JRG PSP Ostrołęka i 1 zastęp OSP Ostrołęka.

kurier Irlandia