Get Adobe Flash player

22 lutego 2019- Archiwum

XLII Turniej wiedzy pożarniczej – eliminacje miejskie OTWP

TWP_2019

W dniu dzisiejszym tj. 22 lutego 2019r. zostały przeprowadzone eliminacje XLII edycji Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół z terenu miasta Ostrołęki.

W eliminacjach udział wzięło 31 osób w trzech grupach wiekowych:

Grupa I – szkoły podstawowe klasy 1-6 – nie zgłoszono kandydatów

Grupa II – klasy 7-8 szkół pods. i gimnazja – 22 uczniów reprezentujących – 7 szkół

Grupa III – szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne – 9 uczniów reprezentujących – 4 szkoły

W wyniku eliminacji pisemnych niżej wymienieni uczniowie zwyciężyli w swoich kategoriach wiekowych.

Grupa I:  Szkoły podstawowe klasy 1-6 – nie zgłoszono kandydatów.

Grupa II: Gimnazja klasa 3 i szkoły podstawowe klasa 7-8

I miejsce     Zuzanna Grzyb – 29 pkt. – Zespół Szkół STO Ostrołęka

II miejsce    Bartosz Piasta – 28 pkt. – Zespół Szkół STO Ostrołęka

III miejsce   Kacper Korczakowski – 24 pkt. – Szkoła Podst. nr 2

Grupa III:  Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne:

I miejsce      Natalia Krajewska – 34 pkt. – I LO

II miejsce     Aleksandra Książak – 37 pkt.  – I LO [dogrywka]

III miejsce   Piotr Tobojka – 35 pkt. – ZSZ Nr 2 [dogrywka]

Uczniowie, którzy zajęli najlepsze miejsca zostali zakwalifikowani do udziału w eliminacjach powiatowych OTWP, które odbędą się w dniu 13 marca 2019r.  o godz. 10.00 w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Celnej 11 w Ostrołęce. Fundatorami nagród dla zwycięzców turnieju był Prezydent Miasta Ostrołęka, Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrołęce.

Podczas prowadzenia eliminacji dla uczestników OTWP i ich opiekunów – strażacy z OSP Ostrołęka zorganizowali pokaz specjalistycznego sprzętu ratowniczego i ratownictwa wodnego. Eliminacje przeprowadzono w siedzibie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przez komisję w składzie:

– Edward Jastrzębski – Prezes ZOM ZOSP RP

– Zbigniew Mierzejewski – Wiceprezes ZOM ZOSP RP

– Wojciech Merks – Kierownik referatu Zarządzania Kryzysowego UM Ostrołęka

– Andrzej Orłowski – Prezes OSP Ostrołęka

Wręczenia nagród i dyplomów dokonał Wiceprezydent miasta Ostrołęka Pan Maciej Kleczkowski i członkowie komisji.

Walne zebranie sprawozdawcze_OSP 2018

ZW_OSP_2019_05

W dniu 16 lutego 2019r. w sali konferencyjnej OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Andrzej Orłowski, witając wszystkich zaproszonych gości, Druhny i Druhów OSP. Po wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i  wniosków, wysłuchano sprawozdania z działalności za 2018r., sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Dh Edwarda Jastrzębskiego jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy 2018r. Następnie przyjęto plan działalności OSP oraz plan finansowy i podjęto uchwały na 2019r.

Neutralizacja plamy oleju na rondzie im. Zofii Niedziałkowskiej

logo osp

W dniu dzisiejszym tj. 5 lutego 2019r. około godz. 9.47 zadysponowano zastęp OSP Ostrołęka do neutralizacji plamy oleju na rondzie im. Zofii  Niedziałkowskiej. Po dotarciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że na jednym z pasów ruchu na długości ok. 10 metrów ciągnie się rozjeżdżona plama oleju. Działania zastępu polegały na zabezpieczaniu miejsca zdarzenia i neutralizacji plamy oleju przy użyciu sorbentu. W działaniach brał udział: 1 zastęp OSP Ostrołęka.

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

WALNE ZEBRANIE 2019

kurier Irlandia