Get Adobe Flash player

30 kwietnia 2018- Archiwum

Prace przy pomoście pływającym na plaży miejskiej

pomost_06

W dniu 30.04.2018r. od wczesnych godzin porannych w związku z nadal utrzymującym się wysokim stanem wody na rzece Narew w ramach prac gospodarczych, strażacy z sekcji ratownictwa wodno-nurkowego dokonali poprawy mocowania trapów wejściowych na pomost pływający znajdujący się przy plaży miejskiej w Ostrołęce. Prace zostały wykonane w ramach wzajemnej współpracy między Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Ostrołęce.

Inspekcja gotowości operacyjnej w OSP Ostrołęka

Inspekcja_2018

W dniu 27 kwietnia 2018 roku w godzinach popołudniowych w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce odbyła się inspekcja gotowości operacyjnej. Kontroli dokonał zespół z Wydziału Planowania Operacyjnego z KM PSP w Ostrołęce. Podczas przeprowadzonej inspekcji, komisja inspekcyjna kontrolowała gotowość operacyjną w dziedzinach: alarmowanie OSP, gotowość operacyjna ratowników OSP, gotowość (stan techniczny) pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, sprzętu ochrony dróg oddechowych, dokumentację techniczną, dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, ważne badania lekarskie oraz ubezpieczenie, a także stan techniczny infrastruktury strażnicy.

Szkolenie z wykorzystaniem pomp pożarniczych

 sz.pompy_02

W dniu 21 kwietnia 2018r. zgodnie z rocznym planem doskonalenia zawodowego, strażacy z naszej jednostki uczestniczyli w wewnętrznych zajęciach szkoleniowych z wykorzystaniem pomp pożarniczych. Celem szkolenia było sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu obsługi i konserwacji pomp pożarniczych. W ramach szkolenia omówiono podstawowe parametry pomp, budowę i zasadę obsługi pomp pożarniczych. Po części teoretycznej odbyły się ćwiczenia praktyczne. W ramach prowadzonych ćwiczeń, został sprawdzony sprzęt będący na wyposażeniu naszej jednostki oraz zrealizowano przyjęte założenia w tym min.:
– zasysanie wody ze zbiornika przy użyciu linii ssawnej,
– zasysanie wody przy użyciu motopompy pływającej,
– wypompowywanie wody przy użyciu pompy szlamowej.

Czyszczenie śluz na wale przeciwpowodziowym

Śluza_05

W dniu 21 kwietnia 2018r. po godz. 8.30 nasza jednostka odnotowała wyjazd gospodarczy na prośbę Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce, do czyszczenia śluz wałowych. Śluzy zostały oczyszczone, z zalegających gałęzi, warstwy mułu i innych nieczystości,  w celu zachowania sprawności w przypadku zagrożenia powodziowego.

Niewybuch przy ul.Wincentego Witosa – ewakuacja mieszkańców osiedla „Dzieci Polskich”

Niewybuch ul.Witosa_06

W dniu 17 kwietnia 2018r. w godzinach popołudniowych  podczas prowadzonych prac ziemnych na terenie remontowanej ulicy Witosa w Ostrołęce przez pracującą koparkę wykonującą prace ziemne, został wykopany przedmiot przypominający kształtem pocisk artyleryjski. Na miejsce została wezwana policja, która to zabezpieczyła nieznany przedmiot. Powiadomiony został patrol saperki o znalezisku. Po godz. 15.55 zostały zadysponowane przez MSK KM PSP w Ostrołęce, dwa zastępy OSP Ostrołęka do ewakuacji mieszkańców z zagrożonego terenu miasta. Po przybyciu na miejsce patrolu saperskiego, stwierdzono że jest to najprawdopodobniej niewybuch pochodzący z II wojny światowej o kalibrze od 75 do ponad 120mm. Po przeprowadzonej identyfikacji znaleziska zarządzono blokadę ulic: Witosa, Targowa, Dzieci Polskich, Zielona. Zarządzono również ewakuację osób z pobliskich budynków  w tym min.: 8-iu bloków mieszkalnych przy ul. Witosa, Dzieci Polskich, 2-óch stacji paliw i supermarketu „Lidl” Po przeprowadzonej ewakuacji patrol saperki przystąpił do zabezpieczenia w tym min.: pocisków artyleryjskich, amunicji i zapalników. Saperzy łącznie zabezpieczyli 32 przedmioty pochodzące z II Wojny Światowej. Niewybuchy został załadowane na ciężarówkę wojskową i przy eskorcie policji, kolumna wojskowa  została odeskortowana po za granice naszego miasta w kierunku poligonu, na którym to zostanie zdetonowane znalezisko. Przed godz. 18.00 odblokowane zostały ulice, a mieszańcy bloków mogli swobodnie wrócić do swoich mieszkań. W działaniach brały udział: 3 zastępy JRG PSP Ostrołęka, 2 zastępy OSP Ostrołęka, Policja, Straż Miejska i Grupa Ratownicza „Nadzieja”.

Plama oleju na ulicy Generała Augusta Emilia Fieldorfa „Nila”

Plama oleju ul. Fieldorfa_01

W dniu 12 kwietnia 2018r. o godz. 21.22 nasza jednostka odnotowała wyjazd gospodarczy na prośbę CZK do usuwania plamy oleju na skrzyżowaniu ulicy Generała Augusta Emilia Fieldorfa „Nila” Po dojeździe na miejsce akcji stwierdzono plamę oleju napędowego na jezdni ciągnącą się przez kilkadziesiąt metrów od Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza do ronda Księcia Janusza I. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie usunięciu plamy oleju przy użyciu sorbentu.

Plama oleju na ul.Marii Konopnickiej

Plama oleju ul. Konopnicka

W dniu 10 kwietnia 2018r. po godz. 8.59 nasza jednostka odnotowała wyjazd gospodarczy na prośbę CZK do usuwania plamy oleju na skrzyżowaniu ulic: Goworowska, Konopnickiej i Fieldorfa „Nila”. Po dojeździe na miejsce akcji stwierdzono plamę oleju napędowego na jezdni ciągnącą się przez kilkadziesiąt metrów od ronda im. ronda Księcia Janusza I do skrzyżowania ulic: ulicy Goworowskiej z ul. Konopnicką. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie usunięciu plamy oleju przy użyciu  neutralizatora „sintan”. W działaniach uczestniczył 1 zastęp OSP Ostrołęka – GLM8/8.

Trzeci dzień poszukiwań 50-letniego mężczyzny na rzece Narew

Narew_4

W dniu 9 kwietnia 2018r. od wczesnych godzin porannych  wznowiono poszukiwania zaginionego 50-letniego mężczyzny przy użyciu 2 łodzi motorowodnych na rzece Narew oraz na pobliskich terenach przybrzeżnych mostu kolejowego w miejscowości Grabowo. Jak dotychczas poszukiwania nie odniosły jednak żadnego skutku. W działaniach poszukiwawczych brał udział 1 zastęp OSP Ostrołęka SLRR wraz z łodzią ratunkową  i 1 zastęp PSP Ostrołęka SLRR wraz z łodzią ratunkową, 1 zastęp JRG PSP Legionowo z sonarem, policja wraz z łodzią oraz straż rybacka. Ciała mężczyzny nadal nie odnaleziono.

Kolejny dzień poszukiwań mężczyzny na rzece Narew

NAREW_07

W dniu dzisiejszym tj 8 kwietnia 2018r. po godz. 9.00 zostały wznowione poszukiwania  ok. 50-letniego mężczyzny na rzece Narew przy użyciu łodzi motorowodnych. Jeden mężczyzna, 28-latek został odnaleziony. Okazało się, że po oddanym skoku wyszedł z wody o własnych siłach na brzeg. Przy pomocy specjalistycznego sonaru oraz echosond będących na wyposażeniu łodzi motorowodnych, nadal wykonywano czynności przeszukiwania dna rzeki na określonych odcinkach, w celu odnalezienia ciała mężczyzny. W trakcie prowadzone akcji poszukiwawczej, dokonano również dokładnego przeczesania pobliskich kompleksów leśnych, oraz samej linii brzegowej po obu stronach rzeki „Narew”. Dotychczasowe poszukiwania niestety nie przyniosły rezultatu. W działaniach uczestniczył  1 zastęp PSP JRG Ostrołęka wraz z łodzią, 1 zastęp PSP JRG Legionowo z sonarem, 1 zastęp OSP Ostrołęka wraz z łodzią, oraz funkcjonariusze  policji wraz z łodzią, a także Grupa Ratownicza „Nadzieja z Łomży”.

Poszukiwanie 2-óch mężczyzn na rzece Narew

NAREW_3

W dniu 7 kwietnia 2018r. o godz. 23.13 został zadysponowany 1 zastęp OSP Ostrołęka wraz z łodzią motorowodną do poszukiwania 2-óch osób, które skoczyły z mostu do rzeki Narew w okolicy  portu przy moście im. A. Madalińskiego w Ostrołęce [Nowy Most]. Przy użyciu łodzi motorowodnej  dokonano sprawdzenia brzegów rzeki Narew od mostu im. A. Madalińskiego, aż do mostu kolejowego na rzece Narew.  Z wstępnych niepotwierdzonych  informacji, prawdopodobnie 2-óch mężczyzn z niewyjaśnionych przyczyn podjęło próbę samobójczą. W działaniach uczestniczyli: 1 zastęp PSP JRG Ostrołęka wraz z łodzią, 1 zastęp PSP JRG Maków Mazowiecki wraz z łodzią, 1 zastęp OSP Ostrołęka wraz z łodzią oraz funkcjonariusze policji. Po godz. 03.00 zakończono działania ratownicze. Ciał mężczyzn nadal nie odnaleziono. W dniu jutrzejszym tj. 8 kwietnia 2018r. działania poszukiwawcze mają być wznowione z wykorzystaniem nowoczesnego sonaru.

kurier Irlandia