Get Adobe Flash player

30 grudnia 2017- Archiwum

NIE! DLA CZADU

plakat2_CZAD-3

Życzenia świąteczne ZG ZOSP RP

zyczenia2017

Życzenia świąteczne Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego

życzenia_świąteczne_-1

Życzenia Świąteczne – Zarząd OSP Ostrołęka

 

bombki

Druhny/Druhowie

Przed nami Święta Bożego Narodzenia, które wszyscy chcemy spędzić w atmosferze miłości z rodziną, oderwani od codziennej gonitwy, od problemów.

Pragniemy na ten czas złożyć wszystkim Druhnom, Druhom, przyjaciołom i sympatykom ostrołęckiej Ochotniczej Straży Pożarnej jak najlepsze życzenia.

Oby te Święta były dla Was czymś więcej niż pogonią za prezentami. Niech będą oczekiwanym czasem spotkania z Nowo narodzonym Bogiem. Niech On obdarzy Was pokojem serca, radością i wszystkimi potrzebnymi łaskami.

Zaś w Nowym Roku 2018 życzymy Wam szczęścia, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym i satysfakcji z tego, że jesteście Strażakami.

                                                                                                                          Zarząd

                                                                                                       Ochotniczej Straży Pożarnej

                                                                                                                       w Ostrołęce

Walne zebranie sprawozdawcze_OSP 2017

WZSP_04

W dniu 16 grudnia 2017r. na sali konferencyjnej OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Andrzej Orłowski, witając wszystkich zaproszonych gości, Druhny i Druhów OSP. Po wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i  wniosków, skrutacyjnej, statutowej wysłuchano sprawozdania z działalności za 2017 rok, sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Dh Edwarda Jastrzębskiego jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Następnie przyjęto plan działalności oraz plan finansowy i podjęto uchwały na 2018 rok. Po zebraniu sprawozdawczym odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne członków OSP. Rozpoczęło się ono krótką przemową Prezesa Zarządu naszej OSP Dh Andrzeja Orłowskiego, który złożył życzenia świąteczne dla wszystkich obecnych oraz nieobecnych i całej braci strażackiej. Później głos zabrał ks. kanonik Zdzisław Grzegorczyk, kustosz ostrołęckiego Sanktuarium Św. Antoniego, który przeczytał fragment z Pisma Świętego i także złożył świąteczne życzenia. Następnie zebrani wysłuchali krótkiego koncertu kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP pod batutą kapelmistrza Zenona Brożyny. Wreszcie wszyscy złożyli sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem i częstując się potrawami na wigilijnym stole.

Kolizja na skrzyżowaniu ul. Bogusławskiego i ul. Starosty Kosa – usuwanie elementów z jezdni z rozbitych pojazdów

3

W dniu 12 grudnia 2017r. o godz. 10.41 zadysponowano 1 zastęp OSP Ostrołęka do zdarzenia na skrzyżowaniu ul. Starosty Kosa i ul. Bogusławskiego. Po dojeździe na miejsce akcji stwierdzono plamę oleju powstałą w wyniku kolizji dwóch samochodów, samochodu osobowego z samochodem dostawczym. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uprzątnięciu pozostałych elementów z jezdni rozbitych pojazdów oraz neutralizacji rozlanych płynów eksploatacyjnych przy użyciu sorbentu i neutralizatora. Na czas prowadzonej akcji, wyłączony został jeden pas z ruchu  na odcinku prowadzonej akcji przez strażaków.

Projekt Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce

znak_zosp

Szanowne/i

Druhny i Druhowie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce

W związku z nowelizacją Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 19 stycznia 2017 r. (poz.210), konieczne jest dostosowanie statutu naszej OSP pod kątem wymogów określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2017r. Przypominamy, że w dniu 16.12.2017r. podczas walnego zebrania sprawozdawczego wg. przyjętego porządku obrad „Walnego Zebrania Sprawozdawczego” – pkt. nr 9 „Zmiany w Statucie OSP w Ostrołęce” – będzie omawiany proponowany projekt statutu w odniesieniu do ustawy pod kątem przepisów formalno-prawnych .                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zarząd

Ochotniczej Straży Pożarnej

w Ostrołęce

 

Nadłamany konar drzewa zwisający nad chodnikiem przy ul. I Armii Wojska Polskiego

UL. I AWP _KONAR_03

W dniu 01.12.2017r. o godz. 09.05 zadysponowano 1 zastęp OSP Ostrołęka do zdarzenia na ul. I Armii Wojska Polskiego. Po przybyciu na miejsce zastano nadłamany konar drzewa, zwisający nad chodnikiem, co stwarzało realne zagrożenie dla osób postronnych. Konieczne okazało się jego ścięcie. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie sukcesywnym odcięciu zwisającego konaru przy pomocy piły spalinowej do drewna, pocięciu i ułożenia pociętych kawałków drzewa w bezpiecznym miejscu.

kurier Irlandia