Get Adobe Flash player

30 kwietnia 2016- Archiwum

Budowa garaży II etap – rozpoczęty

garaż_OSP1

Ruszył II etap – budowy budynku socjalno-magazynowego na potrzeby OSP w Ostrołęce. W dniu 11 kwietnia 2016r. została podpisana umowa z wykonawcą na dokończenie w/w inwestycji. Do końca  zostało jeszcze sporo prac do wykonania. Czekamy z niecierpliwością na koniec……………..

Kurs podstawowy strażaków ratowników OSP – zakończony

Kurs podstawowy OSP

W dniu 30 kwietnia 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce odbył się egzamin stanowiący zwieńczenie dwumiesięcznego kursu podstawowego strażaków ratowników OSP. W ramach kursu omówiono min.:

1. Zasady organizacji ochotniczych straży pożarnych

2. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

3. Drabiny pożarnicze

4. Węże armatura wodna, sprzęt do podawania piany,

5. Proces spalania, a pożar,

6. Zadania strażaków w zastępie

7. Podstawy organizacji akcji gaśniczej,

8. Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych

9.  Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze,

10. Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia,

11. Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń

12. łączność bezprzewodowa i alarmowanie

13. Rozwój pożaru,

14. Taktyka gaszenia pożarów,

15. Sprzęt ochrony dróg oddechowych

16. Ratowniczy sprzęt mechaniczny

17. Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP  w czasie działań chemiczno-ekologicznych

18. Elementy pierwszej pomocy

19 Służba wewnętrzna, musztra

Wszystkie zajęcia składały się z części teoretycznej, a następnie praktycznej, które poprzedzone były szkoleniem z zakresu BHP. Do egzaminu składającego się z dwóch części: teoretycznej w formie pisemnego testu z wiedzy oraz z części praktycznej przystąpiło 40 strażaków z jednostek OSP gmin. Baranowo, Lelis, Łyse, Rzekuń  i Ostrołęki. Ukończenie kursu podstawowego strażaków ratowników OSP jest jednym z najważniejszych warunków pozwalających na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W kursie podstawowym z naszej jednostki  wzięło udział 5 strażaków zdając egzamin przed Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym.

Plama oleju na rondzie Honorowych Dawców Krwii

rondo_Honorowych Dawców Krwii

W dniu 26 kwietnia 2016r.  ok  godz. 14.19 zadysponowano zastęp do zdarzenia na aleji  Jana Pawła II. Po dojeździe na miejsce akcji stwierdzono plamę oleju napędowego na rondzie Honorowych Dawców Krwii, które łączy ulice ul. aleji Jana Pawła II, aleji Księdza Jerzego Popiełuszki oraz ul. Bohaterów Warszawy. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie usunięciu plamy oleju przy użyciu sorbentu i neutralizatora. Plama oleju napędowego ze względu na porę dnia spowodowała utrudnienia w ruchu drogowym.

Koncert charytatywny „Wspólnie dla Wiktorii”

osp

W sobotę 23 kwietnia 2016r. przed budynkiem na placu OSP przy ul. Głowackiego odbył się koncert charytatywny pt” Wspólnie dla Wiktorii” Impreza cieszyła się zainteresowaniem wśród ostrołęczan i miała charakter charytatywny. Podczas koncertu kwestowano na rzecz Wiktorii Gawrych – kilkuletniej dziewczynki, która urodziła się z rozszczepem kręgosłupa – wadą ograniczającą zdolność ruchową.  W trakcie koncertu odbyły się rożnego rodzaju licytacje, z których całkowity dochód został przekazany na leczenie i rehabilitację dziewczynki. Organizator na tę imprezę zaprosił strażaków z naszej jednostki w celu uświetnienia imprezy. Udział ratowników polegał na pokazie ratownictwa medycznego, prezentacji sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki w tym min. sprzętu ratownictwa wodnego  oraz przybliżeniu najmłodszym uczestnikom specyfiki pracy strażaka. Strażacy odpowiadali na liczne pytania zadawane przez dzieci. Dzieci mogły przejrzeć wszystkie skrytki ze sprzętem znajdującym się na samochodach, siadały za kierownicą wozów strażackich, a także przymierzały hełmy strażackie.

 

Plama oleju na ul. Witosa

20160423_135834_Burst02

W dniu 23 kwietnia 2016r.  ok  godz. 13.40 zadysponowano 1 zastęp OSP Ostrołęka do zdarzenia na ul. Witosa.  Po dojeździe na miejsce akcji stwierdzono plamę oleju o szerokości ok. 1 metra i długości ok. 30 metrów. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie usunięciu plamy oleju przy użyciu sorbentu i neutralizatora. Na czas prowadzonej akcji,  częściowo został wyłączony jeden pas ruchu na odcinku prowadzonej akcji.

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego

srt1

W dniu 23 kwietnia 2016r. na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Ostrołęce odbyło się „Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków – ratowników OSP z terenu powiatu ostrołęckiego” Ponad  20 strażaków z  jednostek OSP gmin. Łyse, Rzekuń, Baranowo, Lelis i Ostrołęka szkoliło się w zakresie metod i zasad prowadzenia akcji z użyciem hydraulicznego sprzętu ratowniczego. W ramach szkolenia omówiono min.: wypadki drogowe – statystyki i przyczyny, budowa pojazdów samochodowych, hydrauliczne narzędzia ratownicze, organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach oraz metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów.  Zajęcia praktyczne realizowane były na placu JRG Ostrołęka, gdzie na samochodzie przeznaczonym do rozbiórki strażacy OSP zdobywali niezbędne umiejętności obsługi ratowniczych urządzeń hydraulicznych. Podczas praktycznego szkolenia  strażacy OSP zostali podzieleni na zastępy  3 osobowe , w celu wykonania technicznego zadania ratowniczego. Zajęcia prowadzone były przez strażaków z JRG Ostrołęka oraz funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego. W szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego z naszej jednostki  wzięło udział 5 strażaków.

 

Recertyfikacja kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

JRG Ostrów Mazowiecka

W dniu 23 kwietnia 2016r. na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej przeprowadzono egzamin w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków PSP i OSP. Egzamin składał się z 2 części teoretycznej i praktycznej. Część I – teoretyczna polegała na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, którego zaliczenie dopuszczało do części II – praktycznej. W części praktycznej sprawdzono umiejętności wykorzystania w praktyce 21 procedur ratowniczych obowiązujących w Państwowej Straży Pożarnej z zakresu ratownictwa medycznego w KSRG w tym min.: resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego, dziecka i niemowlaka oraz czynności związane ze sposobami udzielania pomocy przedmedycznej podczas zdarzeń drogowych z poszkodowanymi w pojeździe oraz ewakuacji osób poszkodowanych przy pomocy noszy typu deska. Umiejętności po kursie podstawowym sprawdzane są co trzy lata poprzez tzw. „recertyfikację”. Do egzaminu z zakresu ratownictwa medycznego z naszej jednostki przystąpiło 9 strażaków, łącznie około 50 strażaków z jednostek PSP i OSP z terenu woj. mazowieckiego zdając egzamin przed Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym uzyskując tytuł „ratownika”

Plama oleju na ul. Generała Aleksandra Gorbatowa

20160414_112607_Burst01

W dniu 14 kwietnia 2016r. o godz. 10.41 zadysponowano 1 zastęp OSP Ostrołęka do zdarzenia na ul. Generała Aleksandra Gorbatowa. Po dojeździe na miejsce akcji stwierdzono plamę oleju powstałą w wyniku kolizji dwóch samochodów osobowych. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uprzątnięciu pozostałych elementów z jezdni rozbitych pojazdów oraz neutralizacji rozlanych płynów eksploatacyjnych przy użyciu sorbentu i neutralizatora. Na czas prowadzonej akcji, wyłączony został jeden pas z ruchu  na odcinku prowadzonej akcji przez strażaków.

Strażacy na komorze dymowej w JRG Ostrołęka

komora psp

W dniu 9 kwietnia 2016r. na terenie KM PSP w Ostrołęce odbył się test w komorze dymowej.  Test  składał się z 2 etapów, tj. próby wydolnościowej i komory dymowej. Dodatkowo przedstawiamy wstępny opis na czym polegało zaliczenie testu. W pierwszej części komory strażak ćwiczący w pełnym ekwipunku ważącym ok. 25 kg (aparat powietrzny, ubranie ochronne, maska, hełm, rękawice, buty itp.) poddany jest próbie wydolnościowej. Do tego celu służą bieżnia, rower stacjonarny, drabina mechaniczna i młot uderzeniowy. Przygotowuje się w ten sposób do wykonywania właściwego zadania.  Dodatkowo przed przystąpieniem do próby wydolnościowej każdy strażak jest badany przez lekarza, wyrażający zgodę na udział w tym ćwiczeniu. W drugiej części znajduję się właściwa ścieżka przeszkód mająca układ pionowy i przypomina układ piwniczny, wyżej już zadymione pomieszczenia mieszkalne i poddasze. Dodatkowymi utrudnieniami są ciemność, efekty wizualne i dźwiękowe, dym oraz wysoka temperatura dochodząca nawet do 50-60 stopni Celsjusza. Jednak ćwiczenia w komorze są zupełnie bezpieczne. Cały czas operator ma podgląd z kamer termo-wizyjnych oraz stałą łączność z ćwiczącym, dzięki czemu w chwili jakiegokolwiek zagrożenia może natychmiast zareagować i wskazać drogę wyjścia zgubionemu ratownikowi. Ćwiczebna komora dymowa symuluje warunki pożaru, oddając realizm i ma na celu przygotowanie i oswojenie strażaka z warunkami panującymi w czasie właściwej akcji. Ćwiczenia mają także na celu wyrobienie, sprawdzenie oraz doskonalenie u ćwiczących umiejętności i nawyków w zakresie: technik pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniach ochronnych, pracy przy dużym obciążeniu psycho-fizycznym (brak widoczności, zadymienie, ograniczona przestrzeń, podwyższona temperatura, hałas), poruszania się w nieznanym i skomplikowanym przestrzennym układzie komunikacji poziomej i pionowej. W ćwiczeniach wzięło udział 5 strażaków.

 

Poniżej przykładowy film z ćwiczenia na komorze dymowej w JRG PSP w Ostrołęce:

Miejskie obchody – 76 rocznica zbrodni Katyńskiej

sm6

W dniu 9 kwietnia 2016r. obchodzono w naszym mieście 76 rocznicę zbrodni katyńskiej i 6 rocznicę katastrofy smoleńskiej. Uroczystości w Ostrołęce rozpoczęły się Mszą Św. w kaplicy przy ul. Krańcowej, po której przemaszerowano pod pomnik „Katyń-Smoleńsk-Siewiernyj”, przed którym odbyły się.: apel pamięci, złożenie kwiatów oraz przemówienia i część artystyczna. Obecna była reprezentacja naszej Ochotniczej Straży Pożarnej ze sztandarem. Poczet sztandarowy tworzyli druhowie [Dh. Dobkowski Wojciech, Dh. Szymaniewski Adam i Dh. Bloch Kazimierz]

kurier Irlandia