Get Adobe Flash player

26 maja 2015- Archiwum

Inspekcja gotowości operacyjnej w OSP Ostrołęka

IMG_0119

W dniu 26 maja 2015 roku w godzinach popołudniowych w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce odbyła się inspekcja gotowości operacyjnej. Kontroli dokonał zespół inspekcyjny w składzie: bryg. Tadeusz Drozd – Naczelnik Wydziału Planowania Operacyjnego oraz  mł bryg. Robert Chodkowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Operacyjnego.

Zakresem inspekcji gotowości operacyjnej objęte były następujące zagadnienia:

1. Alarmowanie: Sprawdzenie czasu dysponowania siłami i środkami, liczonego od momentu powiadomienia [zaalarmowania] o zdarzeniu inspekcjonowanej Ochotniczej Straży Pożarnej do momentu wyjazdu [rozpoczęcia interwencji].
2. Gotowość ratowników: Sprawdzenie liczby ratowników oraz ich przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych [w zakresie kwalifikacji ratowniczych i uprawnień do obsługi sprzętu ratowniczego] wraz z ich wyposażeniem w indywidualne środki ochrony osobistej.
3. Gotowość pojazdów i sprzętu do działań ratowniczych: Sprawdzenie obsługi technicznej, oznakowania operacyjnego oraz przewożonego wyposażenia, a także wymaganych przepisami dokumentów.
4. Gotowość urządzeń i systemów łączności: Sprawdzenie sprawności wyposażenia podmiotu poddanego inspekcji oraz umiejętności obsługi.
5.  Wymagana dokumentacja: Sprawdzenie kompletności i prawidłowości prowadzenia.
6.  Stan techniczny infrastruktury strażnicy: Sprawdzenie wpływu na gotowość operacyjną Ochotniczej Straży Pożarnej.
7.  Sprawdzenie poziomu przygotowania ratowników, pojazdów i sprzętu ratowniczego do realizacji działań ratowniczych.

Orkiestra Dęta na obchodach „Roku Papieskiego”

IMG_1592

W dniu 18 maja 2015r. obchodzono w naszym mieście obchody min.: Rok Świętego Jana Pawła II, 95 rocznicę urodzin Karola Wojtyły oraz pierwszą rocznicę kanonizacji. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą pod przewodnictwem ks. bp Janusz Stepnowskiego w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu, następnie przemaszerowano do ostrołęckiej „dziesiątki” pod pomnik z popiersiem patrona szkoły – Jana Pawła II, gdzie odbyły się.: apel pamięci, złożenie kwiatów oraz przemówienia i część artystyczna. Obecna była reprezentacja naszej Ochotniczej Straży Pożarnej w postaci Orkiestry Dętej OSP, która to stanowiła część oprawy artystycznej imprezy. Tradycyjnie pod batutą Kapelmistrza Zenona Brożyny orkiestra wykonała krótki koncert poświęcony pamięci św. Jana Pawła II.

Plama oleju rondo im. mj. Zygmunta Szendzielarza

DSC08358

W dniu 14 maja 2015r. około godz. 15.02 zadysponowano 1 zastęp OSP Ostrołęka GLM8/8  zdarzenia na Rondzie Imienia majora Zygmunta Szendzielarza ,,Łupaszki” kierunek Przasnysz.  Po dojeździe na miejsce akcji stwierdzono plamę oleju o szerokości ok. 1 metra i długości ok. 300 metrów, która zalała jeden pas ruchu. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie usunięciu plamy oleju przy użyciu sorbentu i neutralizatora. W działaniach uczestniczyły: 1 zastęp OSP Ostrołęka GLM8/8.

Strażacy w Miejskim Zakładzie Komunikacji

IMG_0063

W dniu 14 maja 2015r. o godz. 10.00 na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji przy ulicy Kołobrzeskiej w Ostrołęce w ramach „Dnia Otwartego” odbył się pokaz – 2 elektrycznych autobusów, jak dotąd jedynych w Polsce. Nie zabrakło również udziału naszej jednostki, w tym wydarzeniu kulturalnym. Przedstawiono i omówiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy, ratownictwa wodno-nurkowego będący na wyposażeniu naszej jednostki. Odbyły się również pokazy specjalistycznego sprzętu hydraulicznego w użyciu. Każdy mógł zasiąść za kierownicą wozu strażackiego czy też sterami łodzi ratunkowej, przymierzyć hełm strażacki, spróbować swoich sił w przymierzeniu stroju nurkowego.

 

 

 

 

Ćwiczenia w pokonywaniu przeszkód terenowych

IMG_0075

W dniu 9 maja 2015r. od godz.10.00 na fortach Bema [Mauzoleum] przy ulicy Warszawskiej odbyły się ćwiczenia w pokonywaniu przeszkód terenowych jaką jest woda. W prowadzonych ćwiczeniach wykorzystano podręczne środki przeprawowe w postaci lin do rożnego rodzaju zjazdów i podchodzenia przy asekuracji pod nadzorem instruktora. W ćwiczeniach uczestniczyli studenci  z Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, jak i również organizacje paramilitarne z okręgu ostrołęckiego. Ćwiczenia zabezpieczała sekcja ratownictwa wodnego-nurkowego z wykorzystaniem sań lodowych i w asekuracji płetwonurków. Organizatorem ćwiczeń była: „Legia Akademicka”  WAT.

Życzenia z okazji Dnia Strażaka – Zarząd OSP

W dniu 4 maja obchodzimy „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czym może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźniemu? A właśnie takie idee przyświecają strażakom. Idee te czerpane są bezpośrednio od patrona strażaków św. Floriana. Ten, który poniósł męczeństwo, gdy śpieszył ze swym świadectwem wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym chrześcijanom, stał się opiekunem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem, tj. strażaków, kominiarzy, garncarzy, piekarzy i hutników w wielorakich niebezpieczeństwach, jakie na co dzień zagrażają materialnemu i duchowemu dobru człowieka.

2015ds-page-001

Życzenia z okazji Dnia Strażaka – ZGZOSP/KGPSP

ds_2015

Miejskie obchody Święta Konstytucji 3 maja

3 maja

W dniu 3 maja 2015r. obchodzono w naszym mieście obchody 224 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tradycyjnie miejskie obchody święta narodowego rozpoczęły się  Mszą Św. w kościele pw. Zbawiciela Świata w intencji Ojczyzny, po której na ołtarzu pw. Matki Boskiej Częstochowskiej złożone zostały kwiaty. Obecna była reprezentacja naszej Ochotniczej Straży Pożarnej ze sztandarem. Poczet sztandarowy tworzyli druhowie [Dh. Laskowski Janusz, Dh. Kurpiewski Rafał i Dh. Borawski Łukasz ]

kurier Irlandia