Get Adobe Flash player

1 marca 2015- Archiwum

Nieznana substancja w Grabowie

substancjaW dniu 1 marca 2015r. o godz. 18.20 zadysponowano zastęp OSP Ostrołęka do nieznanej substancji chemicznej znajdującej się w pozostawionych zbiornikach w kompleksie leśnym w miejscowości Grabowo. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono dwa pojemniki z niewiadomego pochodzenia cieczą. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie przekazano, zbiorniki odpowiednim służbom w celu ich neutralizacji. W działaniach uczestniczyły 2 zastępy: OSP Ostrołęka GLM8/8, JRG PSP Ostrołęka GBA 2,5/16

 

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

poczetW dniu 1 marca 2015r. obchodzono w naszym mieście Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości w Ostrołęce rozpoczęły się Mszą Św. w  Sanktuarium Św. Antoniego, po której przemaszerowano na skwer im. Lecha Kaczyńskiego przy ul. Kopernika, przed którym odbyły się.: apel pamięci, złożenie kwiatów oraz przemówienia i część artystyczna. Obecna była reprezentacja naszej Ochotniczej Straży Pożarnej ze sztandarem. Poczet sztandarowy tworzyli druhowie [Dh. Szymaniewski Adam, Dh. Domurad Marek i Dh. Michał Wójcik ]

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2014r.

IMG_0149W dniu 28 lutego 2015 r. na sali konferencyjnej OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Andrzej Orłowski, witając wszystkich zaproszonych gości, Druhny i Druhów OSP. Po wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i  wniosków, wysłuchano sprawozdania z działalności za 2014 rok,  sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Następnie przyjęto plan działalności oraz plan finansowy i podjęto uchwały na 2015 rok, m.in. zatwierdzono uchwałę nadającą Godność Członka Honorowego następującym druhom: Górski Mirosław, Brożyna Zenon.
Tradycyjnie zebranie poprzedził krótki koncert, w wykonaniu naszej niezawodnej Orkiestry pod batutą Druha Zenona Brożyny.

 

kurier Irlandia