Get Adobe Flash player

27 lutego 2015- Archiwum

XXXVIII Turniej wiedzy pożarniczej – eliminacje

DSC08035

W dniu dzisiejszym – 27 lutego 2015r. zostały przeprowadzone eliminacje XXXVIII edycji Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół z terenu miasta Ostrołęki.

W eliminacjach udział wzięli:

Grupa I – szkoły podstawowe – 12 uczniów reprezentujących:

1. Społeczną Szkołę Podstawową  STO – opiekun grupy Sławomir Kowalski.

2. Szkołę Podstawową Nr 2 – opiekun grupy Sławomir Kowalski.

3. Zespół Szkół Nr 4 – opiekun grupy Ewa Sulej

4. Szkołę Podstawową Nr 1 – opiekun grupy Szcześniak Jadwiga.

 Grupa II – gimnazja – 9 uczniów reprezentujących:

1. Gimnazjum Nr 1 – opiekun grupy Krzysztof Bałamut.

2. Zespół Szkół Nr 4 – opiekun grupy Ewa Sulej.

3. Gimnazjum STO – opiekun grupy – Sławomir Kowalski.

 Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne – 15 uczniów reprezentujących:

1. I Liceum Ogólnokształcące – opiekun grupy Marek Baczewski.

2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – opiekun grupy Marek Dembiński.

3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – opiekun grupy Sebastian Wolf.

4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – opiekun grupy Barbara Zaborowska.

5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – opiekun grupy Barbara Zaborowska.

6. II Liceum Ogólnokształcące – opiekun grupy Mariola Rachubka.

W wyniku eliminacji pisemnych niżej wymienieni uczniowie zwyciężyli w swoich kategoriach wiekowych.

Szkoły Podstawowe:

I miejsce     Wiktor Dawid ze szkoły Podstawowej Nr 2

II miejsce    Wiktoria Lipka ze szkoły Podstawowej Nr 2

III miejsce   Agnieszka Kuskowska z Zespołu Szkół Nr 4

 Gimnazja:

I miejsce     Karolina Żebrowska z Gimnazjum Nr 1

II miejsce    Mateusz Opęchowski z Zespołu Szkół Nr 4

III miejsce   Kinga Ogrodnik z Gimnazjum Nr 1

Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce      Elżbieta Tupacz z I Liceum Ogólnokształcącego.

II miejsce     Katarzyna Kalenik z II Liceum Ogólnokształcącego.

III miejsce    Klaudia Jadczak I Liceum Ogólnokształcącego.

Uczniowie, którzy zajęli najlepsze miejsca zostali zakwalifikowani do udziału w eliminacjach powiatowych OTWP, które odbędą się w dniu 19 marca 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Celnej 11 w Ostrołęce.

Fundatorami nagród dla zwycięzców turnieju był Prezydent Miasta Ostrołęki, Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrołęce i Biuro Terenowe ZOSP RP w Ostrołęce. Podczas prowadzenia eliminacji dla uczestników OTWP i ich opiekunów – druhowie z OSP Ostrołęka zorganizowali pokaz specjalistycznego sprzętu ratowniczego i ratownictwa wodnego.Eliminacje przeprowadzono w siedzibie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przez komisję w składzie:

– Edward Jastrzębski – prezes ZOM ZOSP RP

– Zbigniew Mierzejewski – wiceprezes ZOM ZOSP RP

– Wojciech Merks – kierownik referatu Zarządzania Kryzysowego UM Ostrołęka

– Andrzej Orłowski – prezes OSP Ostrołęka

 

Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu OSP

IMG_0104

W dniu 21 lutego 2015r. przeprowadzono wewnętrzne szkolenie zgodnie z obowiązującym „Systemem szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Celem szkolenia było sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności do wykonywania zadań operatora sprzętu, obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi stanowiącymi wyposażenie jednostek OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego.

 

 

 

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

 

Zaproszenie4

kurier Irlandia