Get Adobe Flash player

16 marca 2014- Archiwum

Walne Zebranie Sprawozdawcze

honorowi

W dniu 15 marca 2014 r. na sali konferencyjnej OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Andrzej Orłowski, witając wszystkich zaproszonych gości, Druhny i Druhów OSP. Po wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i  wniosków, wysłuchano sprawozdania z działalności za 2013 rok,  sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Następnie przyjęto plan działalności oraz plan finansowy i podjęto uchwały na 2014 rok, m.in. zatwierdzono uchwałę nadającą Godność Członka Honorowego następującym druhom: Adam Hyjek, Janusz Głowacki, Edward Jastrzębski,
Zbigniew Górski, Roman Pruszko.

Tradycyjnie zebranie poprzedził krótki koncert, w wykonaniu naszej niezawodnej Orkiestry pod batutą Druha Zenona Brożyny.

Read the rest of this entry »

Turniej Wiedzy Pożarniczej

DSC07271

Dnia 7 marca 2014 roku w Referacie Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Ostrołęce odbyły się eliminacje miejskie XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach udział wzięło udział 36 uczestników, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Turniej został zorganizowany przez Zarząd Miejski ZOSP RP i Referat Zarządzania Kryzysowego UM. Połączony był z pokazem sprzętu pożarniczego i specjalistycznego, będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce.

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, jury eliminacji miejskich w składzie: Edward Jastrzębski – przewodniczący, Wojciech Merks – sekretarz, Zbigniew Mierzejewski i Andrzej Orłowski – członkowie; po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowało do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji miejskich z dnia 07.03.2014 r.: Read the rest of this entry »

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Druhny i Druhowie Ochotniczej Straży
w Ostrołęce                   .

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OSTROŁĘCE

  Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu 15.03.2014r. o godz. 16:30 w świetlicy OSP.

W przypadku nieobecności w pierwszym terminie 50% członków, Walne Zebranie Sprawozdawcze w drugim terminie odbędzie się tego samego dnia, o godzinie 17:00 niezależnie od frekwencji.

Porządek Walnego Zebrania

1. Otwarcie zebrania ? wprowadzenie Sztandaru OSP.
2. Powitanie uczestników zebrania.
3. Wybór przewodniczącego zebrania, protokólanta oraz komisji uchwał i wniosków.
4. Przyjęcie porządku zebrania.
5. Sprawozdanie z działalności.
6. Sprawozdanie finansowe.
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2014.
9. Dyskusja.
10. Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
12. Podjęcie uchwał .
13. Wyprowadzenie Sztandaru OSP.
14. Zakończenie zebrania.
Proszę o niezawodne przybycie.

UWAGA:
– Członek czynny OSP to ten, który przestrzega postanowień statutu OSP, w tym opłaca składki członkowskie.

W imieniu Zarządu

Prezes OSP Andrzej Orłowski

* Załącznik: zaproszenie w wersji do wydruku.

kurier Irlandia