Get Adobe Flash player

28 marca 2013- Archiwum

Wielkanoc

Radosnych Świąt Wielkanocnych!

pełnych wiary, nadziei i miłości, odradzających do życia wszystko wokół nas;

wiosennej pogody w sercu i wreszcie za oknami;

radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznej Święconki w gronie najbliższych Wam osób

życzy

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce

Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 9 marca 2013 r. na sali konferencyjnej OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Andrzej Orłowski, witając wszystkich zaproszonych gości, Druhny i Druhów OSP. Po wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków, wysłuchano sprawozdania z działalności za 2012 rok, sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Następnie przyjęto plan działalności oraz plan finansowy na 2013 rok.

Zebranie poprzedził krótki koncert, w wykonaniu naszej niezawodnej Orkiestry pod batutą Druha Zenona Brożyny.

kurier Irlandia