Get Adobe Flash player

27 lutego 2013- Archiwum

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

 


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OSTROŁĘCE 

Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu 09.03.2013r. o godz. 1630 w świetlicy OSP. W przypadku nieobecności w pierwszym terminie 50% członków Walne Zebranie Sprawozdawcze w drugim terminie odbędzie się tego samego dnia o godzinie 1700 niezależnie od frekwencji.

Porządek Walnego Zebrania
1. Otwarcie zebrania – wprowadzenie Sztandaru OSP.
2. Powitanie uczestników zebrania.
3. Wybór przewodniczącego zebrania, protokólanta oraz komisji uchwał i wniosków.
4. Przyjęcie porządku zebrania.
5. Sprawozdanie z działalności.
6. Sprawozdanie finansowe.
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2013.
9. Dyskusja.
10. Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
12. Podjęcie uchwał.
13. Wyprowadzenie Sztandaru OSP.
14. Zakończenie zebrania.
Proszę o niezawodne przybycie.

UWAGA:
Członek czynny OSP to ten, który przestrzega postanowień statutu OSP, w tym opłaca składki członkowskie.

W imieniu Zarządu
Prezes OSP Andrzej Orłowski

1% dla OSP

DRUHNY I DRUHOWIE
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2013 R. DO 30.04.2013 R.
NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MAMY JESZCZE DNI.
PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212
ORAZ CEL SZCZEGÓŁÓWY – OSP W OSTROŁĘCE,
UL. GŁOWACKIEGO 44, 07-410 OSTROŁĘKA

Ćwiczenia z saniami lodowymi i nurkowanie podlodowe

20130205_105743

W dniu 5 lutego w miejscowości Przyborowie sekcja ratownictwa wodnego naszej OSP ćwiczyła ratowanie poszkodowanych z użyciem sań lodowych i doskonaliła nurkowanie podlodowe.

Zapraszamy do galerii, do której trafiło kilkanaście nowych zdjęć. [LINK TUTAJ]

kurier Irlandia