Get Adobe Flash player

31 marca 2012- Archiwum

Akcja usuwania drzewa

W dniu 30 marca strażacy z naszej OSP usuwali potężne drzewo, z którego spadały konary zagrażając bezpieczeństwu mieszkańcom bloku przy ulicy Nadnarwiańskiej. Zdjęcia z akcji możecie obejrzeć klikając TUTAJ.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 17 marca 2012 r. w świetlicy OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Andrzej Orłowski, witając wszystkich zaproszonych gości, Druhny i Druhów OSP. Po wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków, wysłuchano sprawozdania z działalności za 2011 rok, sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Następnie przyjęto plan działalności oraz plan finansowy na 2012 rok.

Na zakończenie obrad uczestnicy zebrania wysłuchali krótkiego koncertu w wykonaniu naszej niezawodnej Orkiestry. Zdjęcia z zebrania znaleźć można klikając tutaj, a filmik prezentujemy poniżej.

 

 

kurier Irlandia