Get Adobe Flash player

29 marca 2011- Archiwum

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2011

Przemowa Prezesa Andrzeja Orłowskiego

W dniu 26.03.2011 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Dh Andrzej Orłowski, który przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2010, a także z działalności całej kadencji za lata 2006-2011. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Dha Edwarda Jastrzębskiego Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zatwierdziło uchwałę nadającą godność Członków Honorowych następującym Druhom: Kuskowski Wiesław, Rybski Stanisław, Rykowski Andrzej, Załuska Ryszard, Walczak Marek.

Po krótkiej dyskusji druhów OSP odbyło się głosowanie, na którym spośród członków OSP wyłoniono nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną na 5-letnią kadencję.

Zarząd:
– Andrzej Orłowski – Prezes
– Janusz Głowacki – Wiceprezes
– Jarosław Kamiński – Wiceprezes-Naczelnik
– Andrzej Lipka – Zastępca Naczelnika
– Magdalena Eliasz-Laskowska – Sekretarz
– Jan Pruszko – Skarbnik
– Leszek Kłos – Gospodarz
– Zenon Brożyna – Kapelmistrz (Członek Zarządu)
– Michał Żerański – Zastępca Kapelmistrza (Członek Zarządu).

Komisja Rewizyjna:
– Andrzej Rykowski – Przewodniczący
– Edward Jastrzębski – Sekretarz
– Krzysztof Jatczak – Członek

W przerwie obrad, kiedy liczono głosy, Orkiestra OSP pokazała próbkę swoich możliwości, którą prezentujemy na dwóch krótkich filmikach (natomiast zdjęcia trafiły do galerii).

Zaproszenie na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

kurier Irlandia