Get Adobe Flash player

30 marca 2010- Archiwum

Władysław Brożyna (1930-2010)

Śp. Dh Władysław Brożyna (1930-2010)

Ur. 31 07.1930 r. w rodzinie robotniczej w Makoszynie, gm. Bielany, pow. Kielecki, woj. Świętokrzyskie, s. Józefa  i Józefy z d. Dudek. Wykształcenie średnie muzyczne, muzyczna weryfikacja instruktorska kategorii ?S?.

SP w Makoszynie /1948/, Średnia Szkoła Muzyczna w Olsztynie /1961/ LO w Kętrzynie /1966/, uczestnik warsztatów organizowanych przez Centrum Animacji Kultury w Warszawie, m. innymi z zakresu – zasad dyrygowania orkiestrą dętą /1977/, metodyka pracy z orkiestrą/ 1998/, oraz lekcje prywatne dyrygentury, udzielane przez dyrygenta Filharmonii Olsztyńskiej.

Zasadnicza Służba Wojskowa w Oficerskiej Szkole Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie /1951-53/, w latach 1953-1965 prowadzi zawodową orkiestrę w tejże jednostce wojskowej a następnie kapelmistrz orkiestry w Ośrodku Szkolenia WOP w Kętrzynie /1965-79/, jednocześnie nauczyciel muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej /PSM/ I stopnia w Kętrzynie /1965-1979/. Na emeryturze od 1979r. Po zwolnieniu na własną prośbę ze służby wojskowej, nadal pracuje zawodowo: przez  2 lata nauczyciel muzyki  ZSZ NR 1 w Ostrołęce, a następnie nauczyciel instrumentów dętych w PSM  I i II stopnia w Ostrołęce, a w latach 1984-1992 z ?ca dyrektora tej szkoły. Przez 26 lat pełni funkcję kapelmistrza orkiestry dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej  w Ostrołęce /1981-2007/. Następnie kapelmistrz orkiestry dętej przy  Ochotniczej Straży Pożarnej  w Bogatem,  gm. Przasnysz. Od 1997-2007r. nauczyciel instrumentów kameralnych w PSM I stopnia w Pułtusku.

Przez wiele lat prowadził amatorski zespół artystyczny w Kętrzynie, pisał scenariusze, opracowywał piosenki dla zespołu oraz koncertował z nimi na wielu różnych uroczystościach, długoletni szef kapeli kurpiowskiej z którą występował wielokrotnie w kraju i za granicą, m. innymi: we Włoszech, w Niemczech, Rosji. Jako długoletni kapelmistrz orkiestry przy OSP w Ostrołęce, jednocześnie wiceprezes tej OSP – obsługuje uroczystości państwowe, regionalne, kościelne, Związku OSP RP.  Bierze  udział w przeglądach organizowanych przez Zarząd Główny i Wojewódzki Związku OSP RP m. innymi w Supraślu, Ciechanowie. Z orkiestrą OSP w Ostrołęce – koncertował dla Papieża Jana Pawła II w Wadowicach, Licheniu, w Częstochowie. Ustanawiał  z w/w orkiestrą rekord świata Guinnesa  w orkiestrze składającej się z 1500 instrumentalistów na 1999r., na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Największym osiągnięciem życiowym Dh Władysława było to, że przez zamiłowanie do muzyki, orkiestr, stał się wychowawcą całych pokoleń, uzdolnionej, pożarniczej młodzieży.

Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny, Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty i Srebrny medal w Służbie Ojczyzny, Złoty Znak Związku OSP RP, Złota Odznaka Honorowa ?Zasłużony dla Warmii i Mazur?, Odznaka ?Zasłużony Działacz Kultury?,  Odznaka ?Za Zasługi dla Woj. Ostrołęckiego?, Złota Odznaka ?Za Zasługi dla miasta Ostrołęki?, Nagroda Prezydenta miasta Ostrołęki. Godność Honorowego członka – Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce.

Zainteresowania: muzyka i sport.

Sentencja: ? ?Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp. Tam ludzie dobre serca mają, bo ludzie źli,  ich wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają?. /zasłyszane/

Rodzina: żona Irena z d. Raszkiewicz, dzieci: Danuta ? mężatka, mieszka w Kętrzynie, Elżbieta ? mężatka, syn Zenon – żonaty, Krzysztof – żonaty, mieszkają w Ostrołęce, dziewięcioro wnuków.

Dh Władysław  odszedł na wieczną służbę Bogu w wojsku św. Floriana Patrona Strażaków w dniu 29 marca 2010r.

Cześć jego pamięci!

Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 20 marca 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Ostrołęka. Wręczono medale i odznaczenia Druhnom i Druhom, po czym uczestnicy zebrania wysłuchali sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 roku, sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Następnie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy, przyjęto plan pracy i plan finansowy na 2010 rok.

Dokonano wyborów uzupełniających do składu Komisji Rewizyjnej OSP. Członkiem Komisji Rewizyjnej został Dh Andrzej Rykowski. Zebranie zatwierdziło uchwałę nadającą godność Członka Honorowego Druhowi Feliksowi Abramczykowi.

Nurkowanie podlodowe

W dniu 6 marca w miejscowości Czarna Wieś na Jeziorze Rajgrodzkim sekcja nasza brała udział w ćwiczeniach – nurkowaniu podlodowym.

Patrolowanie rzeki

W dniu 5 marca sekcja ratownictwa wodnego patrolowała rzekę Narew i rzekę Omulew sprawdzając stan zatorów lodowych

kurier Irlandia