Get Adobe Flash player

30 marca 2009- Archiwum

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd OSP Ostrołęka

Zarząd OSP Ostrołęka

W dniu 28 marca 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Ostrołęka. Uczestnicy zebrania wysłuchali sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 roku, sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Następnie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy, przyjęto plan pracy i plan finansowy na 2009 rok. Dokonano wyborów uzupełniających do składu Zarządu OSP i składu Komisji Rewizyjnej OSP.

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

zaproszenie120309

kurier Irlandia